Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Księga wizualizacji

02 maj 2016  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,
na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawiła się oficjalna wersja Księgi Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020.

Przypominamy, że Beneficjenci PROW 2014-2020 są zobowiązani do informowania opinii publicznej, odbiorców działań i wszystkich zainteresowanych, że przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich mogły zostać zrealizowane dzięki unijnej pomocy finansowej.

Wszelkie informacje odnośnie wizualizacji oraz wzory logotypów do pobrania znajdziecie Państwo pod adresem:
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/PROW-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy
Ponadto w pliku "Załączniki do księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020" zamieszczono wzory tablic informacyjnych dla wszystkich działań realizowanych w ramach PROW 2014-2020.

 

Przekazanie wzoru formularza wniosku o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

29 kwiecień 2016  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,
Zamieszczamy wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania dla poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przypominamy, że zgodnie z zapisami § 5 Rozporządzania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach ww. poddziałania, wniosek o przyznanie pomocy składa się w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy ramowej. Tym samym Zarząd Województwa Wielkopolskiego nie będzie ogłaszał naboru wniosków o przyznanie pomocy dla tego poddziałania.

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, sekretariat poziom 4, pokój 448, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu 61 62 66 000.

 

Listy ocenionych LSR - EFRROW i EFMR

27 kwiecień 2016  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do wyników konkursu  na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), informujemy, że wyboru LSR dokonano w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów do wyczerpania dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w województwie wielkopolskim. Wysokość dostępnych środków ustalona jest odrębnie dla każdego z funduszy, tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Stąd w ramach budżetu będącego do dyspozycji dla województwa wielkopolskiego z EFRROW wynoszącego 73 245 455,81 EUR wybrano 29 LSR, natomiast w ramach budżetu z EFMR wynoszącego 7 000 000,00 EUR wybrano 2 LSR.
Poniżej zamieszczono listy ocenionych LSR wg podziału na fundusz EFRROW i EFMR.

Załączniki:
Pobierz plik (lista_EFMR.pdf)Lista LSR w ramach EFMR[ ]33 kB
Pobierz plik (lista_EFRROW.pdf)Lista LSR w ramach EFRROW[ ]38 kB
 

Zatwierdzona lista ocenionych lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR) w Wielkopolsce

21 kwiecień 2016  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

W dniu 21 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020), które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa w dniach od 10 listopada do 30 grudnia 2015 roku.

Poniżej zamieszczamy także wersję edytowalną „Harmonogramu planowanych naborów wniosków” , który będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy ramowej.