Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Zaktualizowana lista krajowa w zakresie „mikroinstalacji prosumenckich”

04 wrzesień 2015  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

Uprzejmie informujemy, że ARiMR zaktualizowała na dzień 28.08.2015 roku „Listę krajową operacji” w zakresie „mikroinstalacji prosumenckich” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, w wyniku której Gmina Jaraczewo zakwalifikowała się do finansowania w ramach dostępnego limitu w przedmiotowym zakresie.

Listę można odnaleźć pod linkiem: 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/lista-krajowa-operacji-w-zakresie-mikroinstalacji-prosumenckich-w-ramach-dzialania-321-podstawowe-uslugi-dla-gospodarki-i-ludnosci-wiejskiej-objetego-prow-na-lata-2007-2013.html

 

Informacje o zmianie mechanizmu wyliczania limitu kwalifikowalności kosztów bieżących

02 wrzesień 2015  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

UWAGA! 28 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie MRiRW z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłat pomocy finansowej w ramach "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013 (Dz. U z 2015 r. poz. 1244).

W związku z powyższym zmianie uległy zasady weryfikacji 15-procentowego limitu kosztów bieżących dla działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania , nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW 2007-2013.

 

Nowelizacja rozporządzenia dla działania 431 PROW 2007-2013

28 sierpień 2015  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczono adres internetowy publikacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 1244)
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1244
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1244/D2015000124401.pdf

Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27 sierpnia 2015 r. i wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2015 r.

 

Szkolenie pn. „Opracowanie lokalnych strategii rozwoju na lata 2014 – 2020”

24 sierpień 2015  |  Redaktor: Glanc Władysław


W dniu 14 sierpnia br. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się szkolenie pt. „Opracowanie lokalnych strategii rozwoju na lata 2014 – 2020”. Spotkanie to było jednym z cyklu siedmiu jednodniowych, bezpłatnych szkoleń, które zorganizował Departament Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Samorządami Województw. Wzięło w nim udział wielu przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnych Grup Rybackich, a także jednostek samorządu terytorialnego.
Przybyłych gości powitał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Pan Krzysztof Grabowski. Szkolenie poprowadził ekspert - Pan Paweł Rodak zaproszony przez MRiRW. Przybliżył on zagadnienia związane z przygotowaniem LSR, takie jak: diagnoza – opis obszaru i ludności, analiza SWOT, cele i wskaźniki, sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru, budżet LSR, metody komunikacji, innowacyjność, zintegrowanie oraz monitoring i ewaluacja.
Wszystkim obecnym na szkoleniu dziękujemy za udział.

Prezentacja "Szkolenie z zakresu opracowania i pisania lokalnych strategii rozwoju" Paweł Rodak