Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Informacja o możliwości ubiegania się o wpis do „Wykazu kandydatów na ekspertów” dotyczących wyboru LSR

13 listopad 2015  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_o_wpis_na_eksperta.doc)Wniosek o wpis na eksperta[ ]132 kB
Pobierz plik (zalaczniki_do_ogloszenia.doc)Załącznik[ ]289 kB
 

Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020

22 październik 2015  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,

Błędy popełniane przez wnioskodawców i beneficjentów w poprzednim okresie programowania zostały przez Agencję zebrane, poddane analizie i opisane w niniejszej publikacji. Celem powstania broszury jest redukcja błędów popełnianych przez wnioskodawców i beneficjentów Programu. Zapraszamy do wnikliwej analizy publikacji przygotowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Zmiana treści instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

19 październik 2015  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

„Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż ukazała się nowa instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" obowiązująca od 16.10.2015. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

WYBÓR LSR - informacje

16 październik 2015  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

W dniu 15.10.2015 r. przedstawiciele Samorządu Województwa Wielkopolskiego uczestniczyli w spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęconemu zagadnieniom związanym z konkursem na wybór LSR. Poruszane tematy dotyczyły m.in. komisji ds. oceny, kryteriów wyboru LSR, realizacji projektów grantowych, a także projektów współpracy. Wedle zapewnień przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszystkie zebrane do tej pory pytania wraz z odpowiedziami zostaną opublikowane na stronie internetowej ministerstwa w przyszłym tygodniu.

Ponadto informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce RLKS zostały zamieszczone dokumenty dotyczące inkubatorów przetwórstwa lokalnego oraz planowania budżetu LSR w świetle obowiązku przeznaczenia 50% budżetu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcia związane z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy. Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentami.