Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Aktualności

­Zaproszenie na letni festiwal LGD do Chorwacji

23 kwiecień 2015  |  Redaktor: Rafał Jańczak

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w trzecim międzynarodowym festiwalu lokalnych grup działania, który odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2015 r w miejscowości Biograd na Moru w Chorwacji. Podczas festiwalu przewidziano wystawę produktów wiejskich wzdłuż promenady nadmorskiej. Festiwal da możliwość lokalnym samorządom, operatorom turystycznym, małym i średnim przedsiębiorstwom, artystom i rodzinom rolników zaprezentowania swoich produktów i usług bezpośrednio przed 15 tysiącami turystów. W zeszłym roku w wydarzeniu uczestniczyło 400 osób reprezentujących 66 lokalnych grup działania, w tym 11 LGD z zagranicy, tj.: Słowenii, Polski, Czech, Włoch, Rumunii, Litwy, Węgier, Bułgarii, Hiszpanii, Macedonii oraz Bośni i Hercegowiny.

Zgodnie z programem, w załączeniu, organizatorzy zapraszają do udziału w warsztatach dotyczących wdrażania programu IPARD (Instrument Pomocy Przedakcesyjnej Unii Europejskiej) – drugi rok realizacji oraz dotyczących tworzenia lokalnych strategii rozwoju na okres 2014-2020.

Szczegóły dotyczące ekspozycji produktów należy przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego, w załączeniu.

Zainteresowani udziałem w festiwalu proszeni są o zgłaszanie się do organizatora LGD LAURA na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. lub pod numer telefonu: 00385 23 384 549.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsce termin zgłoszenia upływa 22 maja 2015 r. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem z festiwalu: https://www.youtube.com/watch?v=HJhBTlVKFD4

 

Ogłoszenie o naborze wniosków dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

21 kwiecień 2015  |  Redaktor: Rafał Jańczak

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 dla operacji dotyczącej budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej oraz zużywania jej na potrzeby własne.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji dotyczącej budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej oraz zużywania jej na potrzeby własne w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (w oparciu § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Dz. U. z 2013r, poz. 1419 ze zm.)

  • 2 punkty w ramach kryterium regionalnego otrzymuje projekt, który zakłada podłączenie/zainstalowanie mikroinstalacji prosumenckich na więcej niż 15 obiektach,
  • 1 punkt w ramach kryterium regionalnego otrzymuje projekt, który zakłada podłączenie/zainstalowanie mikroinstalacji prosumenckich na od 5 do 15 obiektach,
  • 0 punktów w ramach kryterium regionalnego otrzymuje projekt, który zakłada podłączenie/zainstalowanie mikroinstalacji prosumenckich na mniej niż 5 obiektach.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie od 6 maja 2015 r. do 1 czerwca 2015 r.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Kancelarii Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu, ul. Szyperska 14, parter; w godzinach: 7.30 do 15.30.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania, kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku dostępne są na stronie internetowej Programu: www.prow.umww.pl

„Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

 

 

Tablice Informacyjne

20 kwiecień 2015  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,
ponownie informujemy o konieczności odbioru tablic informujących o współfinansowaniu inwestycji ze środków UE wykonanych dla beneficjentów działań osi 3 i Osi 4 (Wdrażanie LSR w zakresie „Odnowa i rozwój wsi”) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wdrażanych przez Samorząd Województwa. Tablice informacyjne należy odebrać do dnia 08 maja br. w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ul. Szyperska  14,  lub zadeklarować odbiór tablic w tym terminie. Jednocześnie informujemy, że Beneficjenci, którzy nie odbiorą lub nie zadeklarują odbióru tablic informacyjnych ww. terminie będą je musieli wykonać we własnym zakresie.
W celu odebrania tablicy prosimy o wcześniejsze zgłaszanie tego zamiaru pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

Konferencja „PROW 2014-2020 – Nowe szanse rozwoju wielkopolskiej wsi”

17 kwiecień 2015  |  Redaktor: Glanc WładysławW dniu 15 kwietnia 2015 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się konferencja pn. „PROW 2014-2020 – Nowe szanse rozwoju wielkopolskiej wsi”.
Organizatorem tego wydarzenia był Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Spotkanie zostało przygotowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gospodarzem konferencji był Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Na konferencję przybyło ok. 400 osób zaproszonych z Wielkopolski – starostów, burmistrzów, wójtów, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz instytucji zajmujących się realizacją działań wpływających na rozwój obszarów wiejskich, z wykorzystaniem środków unijnych.

Prelegentami podczas konferencji byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Bartosz Szymański – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swoim wystąpieniu przekazał szczegółowe informacje  o planowanych naborach wniosków na realizację inwestycji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich realizowanych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013. Mówił także o wsparciu finansowym obszarów wiejskich w ramach nowej perspektywy finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z wyszczególnieniem działań samorządowych oraz przytoczył ważne kwestie dotyczące możliwości pozyskania funduszy w nowej perspektywie Unii Europejskiej na prowadzenie działań przez Lokalne Grupy Działania w ramach podejścia LEADER.
Harmonogram przygotowań w zakresie obsługi działań objętych PROW na lata 2014-2020, których wdrażaniem będą zajmować się podmioty wdrażające przedstawił Krzysztof Kołodziejak – Zastępca Dyrektora Departamentu Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
Prezentacja Anety Neneman – Zastępcy Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została poświęcona działaniom rolniczym w ramach PROW  2014-2020.
Ponadto, podczas konferencji przekazany został uczestnikom temat uwzględniający analizę najczęściej pojawiających się błędów w procesie zamówień publicznych. Anna Dancewicz – Krzywania – Kierownik Oddziału Kontroli w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW przedstawiła również najważniejsze zagadnienia dotyczące weryfikacji zamówień publicznych.

Poruszone podczas konferencji zagadnienia wzbudziły duże zainteresowanie wśród zaproszonych Gości. Zorganizowane wydarzenie było okazją do dyskusji i wymiany cennych informacji i doświadczeń w zakresie realizacji kończącego się Programu PROW 2007-2013,
a w szczególności przyszłych działań w ramach nowej perspektywy PROW 2014-2020.   

Zdjęcia: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15

Prezentacje z konferencji do pobrania:

Załączniki:
Pobierz plik (01.prezentacja OZE 14 kwietnia.pdf)Prezentacja OZE - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej[B. Szymański – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi]208 kB
Pobierz plik (02.wsparcie infrastruktury na obszarach wiejskich w PROW 2014 -2020 (3).pdf)Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020[B. Szymański – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi]484 kB
Pobierz plik (03.LEADER 15.04..pdf)LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność[B. Szymański – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi]1800 kB
Pobierz plik (04.ARiMR Poznań  PROW 2014-2020  konferencja  15 kwietnia 2015 (2).pdf)Harmonogram przygotowań ARiMR w zakresie obsługi działań objętych PROW[K. Kołodziejak – ARiMR w Warszawie]1499 kB
Pobierz plik (05.Zamówienia Publiczne Pytania i Odpowiedzi - Konferencja 15.04.2015.pdf)Zamówienia publiczne – pytania i odpowiedzi[A. Dancewicz – Krzywania UMWW w Poznaniu]449 kB
Pobierz plik (Harmonogram przygotown_ARiMR Warszawa.pdf)Informacje o PROW 2014-2020. Działania rolnicze.[A. Neneman – ARiMR, Wielkopolski Oddział Regionalny]845 kB