Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Aktualności

Nabór wniosków - "Wsparcie przygotowawcze"

30 czerwiec 2015  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
w zakresie działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie
Wsparcie przygotowawcze


w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020Termin składania wniosków: od 16 lipca 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Niepodległości 34,
61-714 Poznań,  kancelaria poziom 4 pokój 456, od poniedziałku do piątku w godzinach
7.30 – 15.30.

Tryb: wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu.

Uwaga: decyduje data wpływu wniosku o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w terminie wynikającym z ogłoszenia.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem wniosku znajdują się na stronie www.prow.umww.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu:
Sekretariat – 61 626 60 00Załączniki:
     a) Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania:
         formularz wniosku o przyznanie pomocy- wersja edytowalna
         formularz wniosku o przyznanie pomocy- PDF
         instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

     b) wzór umowy o przyznaniu pomocy
         Załącznik nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy- plan włączenia społeczności
         Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy – ankieta monitorująca
         Instrukcja do wypełnienia załącznika nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy

     c) Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją
        formularz wniosku o płatność- wersja edytowalna
        formularz wniosku o płatność - PDF
        instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 

Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020

23 czerwiec 2015  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

 W załączeniu uaktualniona wersja Poradnika dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020 oraz dokument pn. „Struktura LSR”.

Struktura LSR

Poradnik"

 

Interpretacja MRiRW w sprawie obliczania liczby mieszkańców zamieszkujących obszar LSR w ramach PROW na lata 2014 – 2020

23 czerwiec 2015  |  Redaktor: Glanc Władysław

Interpretacja Miniterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie obliczania liczby mieszkańców zamieszkujących obszar LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2014 – 2020.

Załączniki:
Pobierz plik (interpretacja_mrirw.pdf)Interpretacja[ ]530 kB
 

Tekst rozporządzenia „Wsparcie przygotowawcze” (19.1)

22 czerwiec 2015  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

Tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020