Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Aktualności

Szkolenie: „Opracowanie lokalnych strategii rozwoju na lata 2014 – 2020”

27 lipiec 2015  |  Redaktor: Glanc Władysław

Szanowni Państwo,
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapraszają na szkolenie z opracowania LSR na lata 2014 – 2020. Spotkanie odbędzie się w piątek 14 sierpnia br. w Sali Sesyjnej UMWW przy alei Niepodległości 34 w Poznaniu.
Szkolenie poprowadzi ekspert zaproszony przez MRiRW. W trakcie spotkania w kompleksowy sposób zostanie omówiony zakres dokumentu strategicznego dla rozwoju obszaru jakim jest lokalna strategia rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Spotkanie wpisuje się w cykl szkoleń organizowanych przez Departament Rybołówstwa MRiRW dla podmiotów zainteresowanych wsparciem w ramach priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszę o informację drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 10 sierpnia br. w tytule maila podając: Szkolenie RLKS Poznań 14.08.2015 r.
W załączeniu program spotkania.

Załączniki:
Pobierz plik (Program_szkolenia.pdf)Program Szkolenia[ ]150 kB
 

Wyniki VII naboru wniosków o przyznanie pomocy – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

27 lipiec 2015  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

Wyniki VII naboru wniosków o przyznanie pomocy – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” dla operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej.

W dniu 23.07.2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, Samorząd Województwa Wielkopolskiego zawrze umowy z wnioskodawcami, których operacje znalazły się na trzech najwyższych pozycjach listy. Po opublikowaniu przez ARiMR listy krajowej, kolejne umowy będą zawierane w ramach dostępnych środków dla tego naboru, o czym wnioskodawcy będą informowani w formie pisemnej niezwłocznie po zwolnieniu się tych środków.

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_ZWW_lista_operacji.pdf)Uchwała ZWW[ ]42 kB
Pobierz plik (Uchwala_ZWW_Lista_operacji_zalacznik.pdf)Uchwała ZWW Załącznik[ ]38 kB
 

Nabór wniosków - "Wsparcie przygotowawcze"

30 czerwiec 2015  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
w zakresie działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie
Wsparcie przygotowawcze


w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020Termin składania wniosków: od 16 lipca 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Niepodległości 34,
61-714 Poznań,  kancelaria poziom 4 pokój 456, od poniedziałku do piątku w godzinach
7.30 – 15.30.

Tryb: wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu.

Uwaga: decyduje data wpływu wniosku o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w terminie wynikającym z ogłoszenia.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem wniosku znajdują się na stronie www.prow.umww.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu:
Sekretariat – 61 626 60 00Załączniki:
     a) Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania:
         formularz wniosku o przyznanie pomocy- wersja edytowalna
         formularz wniosku o przyznanie pomocy- PDF
         instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

     b) wzór umowy o przyznaniu pomocy
         Załącznik nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy- plan włączenia społeczności
         Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy – ankieta monitorująca
         Instrukcja do wypełnienia załącznika nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy

     c) Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją
        formularz wniosku o płatność- wersja edytowalna
        formularz wniosku o płatność - PDF
        instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 

Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020

23 czerwiec 2015  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

 W załączeniu uaktualniona wersja Poradnika dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020 oraz dokument pn. „Struktura LSR”.

Struktura LSR

Poradnik"