Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

„Komunikat: BGK uruchomił pożyczki dla samorządów i lokalnych grup działania”

Utworzono: WtAMUTCE_wrzesień+0000RWrzAMUTC_1C5  |  Administrator

 

Komunikat: BGK uruchomił pożyczki dla samorządów i lokalnych grup działania

 

Załączniki:
Pobierz plik (Komunikat.pdf)Komunikat[ ]73 kB
 

Zawarto 150 umów na łączną kwotę ok 130 887 982 zł.

Utworzono: PnPMUTCE_wrzesień+0000RWrzPMUTC_1C5  |  Glanc Władysław

 

Budowa i przebudowa dróg oraz zmiana nawierzchni obejmie ok 270 km dróg w naszym województwie.

 

W dniach 16 - 29 sierpnia 2016 r. Pan Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego odwiedził 27 powiatów, na terenie których realizowane będą inwestycje drogowe. Dostępna alokacja* pozwoliła na zawarcie 150 umów o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Podpisanie umów miało miejsce w siedzibach starostw powiatowych i urzędów gmin, dzięki którym na terenie obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego zostanie wybudowanych lub przebudowanych około  270 km dróg.


*Dostępna alokacja w kwocie 30 000 000 EUR (130 908 000,00 zł wg kursu wymiany złotego do euro, wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny, obowiązującego w przedostatnim dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca, w którym zostanie zaciągnięte zobowiązanie., tj. kursu z 28.07.2016 r. wynoszącego 4,3636).

16.08. podpisanie umowy w Gminie Rychtal

 

17.08. podpisanie umowy z Powiatem Pilskim

17.08. podpisanie umowy z Powiatem Złotowskim

17.08. podpisanie umów w powiecie wągrowieckim - Gmina Damasławek

18.08. podpisanie umowy z Powiatem Wrzesińskim

18.08. podpisanie umów w Powiecie Słupeckim

19.08. podpisanie umowy z Powiatem Konińskim

19.08. podpisanie umowy z Powiatem Ostrzeszowskim

22.08. podpisanie umów w Powiecie Kaliskim

22.08. podpisanie umów w Powiecie Kolskim

22.08. podpisanie umów w Powiecie Tureckim

 

 

Komunikat dla Beneficjentów operacji typu „Budowa lub modernizacji dróg lokalnych”

Utworzono: PnAMUTCE_wrzesień+0000RWrzAMUTC_1C5  |  Glanc Władysław

 

w sprawie obowiązkowego dostarczania Interpretacji przepisów prawa podatkowego (tzw. interpretacji indywidualnej) wraz z wnioskiem o płatność


Informujemy, iż każdy *  z Beneficjentów operacji typu „Budowa lub modernizacji dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jest zobowiązany do dostarczenia wraz z wnioskiem o płatność Interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej).
W celu uzyskania interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskania VAT należy wystąpić do organu upoważnionego przez Ministra Finansów (dyrektora właściwej izby skarbowej) z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej na formularzu ORD-IN (art. 14b §7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ordynacji podatkowej [Dz. U. z 2015r. poz. 613
z późn. zm.]).  
Biorąc pod uwagę, że czas oczekiwania na uzyskanie ww. dokumentu może być znaczący, proponuje się złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z odpowiednim wyprzedzeniem.
Jeżeli interpretacja indywidualna została złożona na etapie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy, nie należy jej załączać do wniosku o płatność.

  * dotyczy również operacji, w których do wniosku o przyznanie pomocy nie zostało złożone oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wartość kosztów VAT była równa 0.

 

Pierwsza umowa na drogi lokalne podpisana!

Utworzono: CzAMUTCE_sierpień+0000RSieAMUTC_1C5  |  Glanc Władysław

 

Ponad 130 mln złotych- to pula środków jakie Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznacza na budowę lub modernizację dróg lokalnych. 16 sierpnia 2016 r. Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego zawarł pierwszą ze 150 umów, które w najbliższych dniach będą podpisywane w niemal wszystkich wielkopolskich powiatach.

Pierwsza z podpisanych umów dotyczy przebudowy drogi gminnej Rychtal - Zgorzelec - Sadogóra o długości 3,63km i została zawarta z Gminą Rychtal w Urzędzie Gminy Rychtal w powiecie kępińskim. Wartość wsparcia wyniosła 2 149 152 zł.

Środki na realizację tego projektu pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Pula środków przeznaczona na to zadanie to 30 mln euro.

Mamy w Wielkopolsce miejscowości, gdzie nadal brakuje dobrej jakości dróg. Dlatego tak ważne są środki na budowę dróg lokalnych, które przeznaczmy z nowej perspektywy unijnej. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o dofinansowanie projektu w ponad 60%, a wysokość przyznanej dotacji mogła wynieść nawet 3 mln zł- powiedział Wicemarszałek Grabowski.

Wsparcie dotyczy budowy, przebudowy lub zmiany nawierzchni dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych oraz koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług służących do realizacji projektu.