Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Generator wniosków

Utworzono: PnAMUTCE_grudzień+0000RGruAMUTC_1C5  |  Rafał Jańczak

 

Uprzejmie informujemy, że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Poniżej znajduje się link do Generatora wniosków dla:
- Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
- Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Utworzono: CzPMUTCE_listopad+0000RLisPMUTC_1C5  |  Rafał Jańczak

 

Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego budowy, utrzymania i zabezpieczenia strony internetowej.

 

Zapytanie ofertowe

Utworzono: ŚrAMUTCE_październik+0000RPaźAMUTC_1C5  |  Glanc Władysław

 

Dotyczy: Budowa, utrzymanie i zabezpieczenie nowej strony internetowej: „www.prow.umww.pl”, przeznaczonej dla okresu programowania 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr DOW-IV.042.33.2016
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego wraz z wykazem wykonanych usług;
Załącznik nr 2 - Wzór umowy;

 

Zakończono szkolenia z "Gospodarki wodno-ściekowej"

Utworzono: WtPMUTCE_październik+0000RPaźPMUTC_1C5  |  Glanc Władysław

 

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego naborem wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadził cykl szkoleń poświęconych tej tematyce, dedykowany lokalnym samorządom. W czterech szkoleniach zorganizowanych w Czarnkowie, Koninie, Kaliszu i Poznaniu udział wzięło ponad 320 osób. Tak duże zainteresowanie ogłoszonym naborem wniosków prognozuje dużą ilość wniosków o przyznanie pomocy, która zostanie złożona w UMWW. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” będzie można składać od 2 do 16 listopada 2016 roku.


Zdj. A. Kapuściński