Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Nowe formularze wniosków o płatność

Utworzono: 12-05-10 08:07  |  Rafał Jańczak

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich informuje, że zgodnie z art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała nowe formularze wniosków o płatność.

Zmianie ulegają formularze wniosków o płatność dla następujących działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

1.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
2.Odnowa i rozwój wsi,
3.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi,
4.Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja,
5.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów,
6.Wdrażanie projektów współpracy.
Jednocześnie informujemy, że zaktualizowane formularze wniosków o płatność obowiązywać będą od dnia 17 maja 2010 r.

Wnioski wraz instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej w zakładce Wnioski PROW

Beneficjentów, którzy składają wnioski o płatność przed dniem 17 maja 2010 r. obowiązują dotychczasowe formularze wniosków.

 

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy

Utworzono: 05-05-10 10:42  |  Glanc Władysław

Ogłoszenie kryterium regionalnego oraz naboru wniosków o przyznanie pomocy
dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.


Termin składania wniosków: 25.05.2010 r. – 30.06.2010 r.


Miejsce składania wniosków
: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Kościuszki 95 pokój numer 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Tryb: wnioski należy składać bezpośrednio we wskazanym wyżej miejscu, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Programu: www.prow.umww.pl

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął kryterium regionalne dla działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego   w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z którym operacja otrzymuje:
2 punkty, jeśli zostanie przeprowadzona w miejscowości lub miejscowościach do 1000 mieszkańców,
- 1 punkt, jeśli zostanie przeprowadzona w miejscowości lub miejscowościach od 1001 do 2000 mieszkańców,
- 0 punktów, jeśli zostanie przeprowadzona w miejscowości lub miejscowościach powyżej 2000 mieszkańców.
Kryterium powyższe wyliczane jest na podstawie danych z ewidencji ludności prowadzonej we właściwym Urzędzie Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.


Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu:
Sekretariat – 061 854 17 88

Czytaj więcej...

 

Sprostowanie do ogłoszenia naborów LGD Kraina Trzech Rzek nr 1/2010

Utworzono: 13-04-10 16:06  |  Glanc Władysław

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
UPRZEJMIE INFORMUJE,

że w ogłoszeniu dotyczącym naboru wniosków składanych poprzez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Kraina Trzech Rzek” nr 1/2010, oś 4 LEADER działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na: operacje, które  odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” podano niewłaściwy termin składania wniosków.

Właściwy termin składania wniosków to:

 12 kwietnia – 26 kwietnia 2010r.

Za zaistniałą sytuację i związane z tym utrudnienia - bardzo przepraszam.

 

Nabór wniosków dla działania w ramach II schematu "Scalanie gruntów"

Utworzono: 17-11-09 17:27  | 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla Działania:
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa schemat II
Scalanie gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013


Termin składania wniosków: 1.12.2009 r. – 31.12.2009 r.
Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Kościuszki 95 pokój numer 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
Tryb: wnioski należy składać bezpośrednio we wskazanym wyżej miejscu, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu

Szczegółowe informacje wraz z formularzem wniosku znajdują się na stronie internetowej Urzędu www.umww.pl, www.prow.umww.pl
Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu:
Sekretariat – 061 854 17 88