Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Jak sfinansować utworzenie Lokalnej Grupy Działania lub opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju?

Utworzono: 22-04-08 14:32  | 

Lokalne Grupy Działania mogą liczyć na dofinansowanie projektów pozwalających im rozpocząć działalność oraz pokrywających koszty opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłosił konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich obejmujących:
- projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),
- wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno–społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

Czytaj więcej...

 

Projekt rozporządzenia dot. prefinansowania w PROW

Utworzono: 10-04-08 13:03  | 

Na stronie Serwisu Samorządowego PAP SA ukazał się artykuł zawierający projekt rozporządzenia dotyczącego prefinansowania projektów PROW 2007-2013. Poniżej zamieszczamy treść tej publikacji.

Czytaj więcej...

 

Rozporządzenie w sprawie podziału środków PROW

Utworzono: 03-03-08 14:17  | 

Informujemy, że w dniu 29 lutego 2008 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Szczegóły w zakładce Dokumenty programowe.

 

Szczegółowe war. i tryb przyznawania pomocy finans.

Utworzono: 19-02-08 10:58  | 

Informujemy, że w dniu 14 lutego 2008 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Czytaj więcej...