Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Komunikat o uruchomieniu Portalu Ogłoszeń ARiMR

Utworzono: CzPMUTCE_luty+0000RLutPMUTC_0C5  |  Administrator

 

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym

 W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal będzie dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl w linku: http://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-tj-1.html

 

Informacja o planowanym uruchomieniu Portalu Ogłoszeń ARiMR

Utworzono: CzPMUTCE_luty+0000RLutPMUTC_0C5  |  Administrator

 

Pismo informujące o planowanym uruchomieniu Portalu Ogłoszeń ARiMR.

 

Szkolenie dla partnerów KSOW

Utworzono: WtAMUTCE_styczeń+0000RStyAMUTC_0C5  |  Administrator

 

Zapraszamy na szkolenie  w dniu 3 lutego 2017 dotyczące realizacji operacji w roku 2017 przez Partnerów KSOW w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017. Szkolenie odbędzie się o godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Sala Posiedzeń nr I (parter).

Więcej informacji:

http://wielkopolskie.ksow.pl/news/entry/8446-szkolenie-dla-partnerow-ksow-z-wojewodztwa-wi.html

 

Konkurs dla partnerów KSOW

Utworzono: PtAMUTCE_styczeń+0000RStyAMUTC_0C5  |  Administrator

 

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło konkurs  nr 1/2017  dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r.  w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2016–2017.
Wnioski o wybór operacji należy składać w terminie od dnia 10 lutego do dnia 23 lutego 2017r.
Informacja o konkursie dostępna jest na stronach:
www.ksow.pl   oraz  http://wielkopolskie.ksow.pl/news/entry/8454-ogloszenie-o-konkursie-nr-12017-dla-partnerow.html