Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Ogłoszenie o konkursie nr 2/2018 dla partnerów KSOW

Utworzono: 04-01-18 13:26  |  majas.joanna

W dniu 4 stycznia 2018 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało ogłoszenie o konkursie nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019. Zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, IV piętro, Sekretariat) w terminie od 22 stycznia do 6 lutego 2018 r. Szczegółowa treść ogłoszenia o konkursie, regulamin, formularz wniosku oraz pozostałe niezbędne dokumenty znajdują się pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Pomoc-Techniczna/Konkurs-dla-partnerow-Krajowej-sieci-Obszarow-Wiejskich?%2FWsparcie-rolnictwa%2FProgram-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020%2FKonkurs-dla-partnerow-Krajowej-sieci-Obszarow-Wiejskich

 

Umowy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” podpisane

Utworzono: 20-11-17 07:49  |  majas.joanna

3 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał umowy z beneficjentami poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. W ramach zakończonego naboru wniosków pomoc finansową przyznano 16 wielkopolskim gminom.

 

  

 

 

 

 

  Gmina Wieleń, Promocja lokalnych produktów - przebudowa targowiska miejskiego  w Wieleniu, przyznana kwota pomocy: 982 346 zł,  Gminę reprezentują: Burmistrz Elżbieta Rybarczyk, Skarbnik Agnieszka Gapska

 

 

Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania, poświęcone wdrażaniu poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Utworzono: 20-11-17 07:12  |  majas.joanna

3 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się szkolenie dla Lokalnych Grup Działania, poświęcone wdrażaniu poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia związane ze zmianą przepisów dotyczących wdrażania LSR, realizacją projektów grantowych, konkurencyjnym trybem wyboru wykonawców oraz zasadami rozliczania operacji w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

 

 

 

Poprawione ogłoszenie wyników z postępowania ofertowego

Utworzono: 24-10-17 13:51  |  majas.joanna

Szanowni Państwo,

W związku z omyłką pisarską w kolumnie „Cena” w zamieszczonej wcześniej informacji o wyborze wykonawcy na budowę strony internetowej www.dprow.umww.pl, w załączeniu zamieszczamy poprawiony dokument.

 wynik oceny z postępowania ofertowego