Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aspekty prawne i księgowe prowadzenia Lokalnej Grupy Działania jako organizacji pozarządowej