Konkurs "Przyjazna wieś"

Szczegóły
Utworzono: środa, 15, lipiec 2009 14:47
Administrator

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH OGŁASZA
KONKURS „PRZYJAZNA WIEŚ”
na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych


Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty infrastrukturalne na obszarach wiejskich, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na adres:
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań
W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze województwa.
Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie do 31 sierpnia 2009 r. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 

Załączniki:

Regulamin

Założenia dla konkursu

Ogłoszenie

Formularz

Drukuj