Ogłoszenie konkursu "Przyjazna Wieś"

Szczegóły
Utworzono: czwartek, 05, sierpień 2010 07:52
Rafał Jańczak

Ogłoszenie konkursu "Przyjazna Wieś"

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłasza drugą edycję  konkursu na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich pn. "Przyjazna wieś".  Konkurs organizowany jest w dwóch etapach:  regionalnym i ogólnopolskim.
Etap regionalny w województwie Wielkopolskim przeprowadza  Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zlokalizowany w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Etap ogólnopolski zostanie przeprowadzony przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na zlecenie Sekretariatu Centralnego KSOW.
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy realizowali  projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich Województwa Wielkopolskiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 roku.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na adres:
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Ul. Kościuszki 95
61 – 716 Poznań
Kontakt:
     
tel. 61 854 17 88,  61 854 18 81
W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o miejscu zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze danego województwa. Wykaz sekretariatów regionalnych KSOW wraz z adresami stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
W pierwszej edycji konkursu w 2009 roku laureat  regionalnego etapu w Wielkopolsce - Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach - został jednocześnie zwycięzcą etapu ogólnopolskiego.  Ponadto do wielkopolskiego etapu regionalnego wpłynęła największa liczba zgłoszeń konkursowych w skali kraju.
Zgłoszenia w tegorocznej edycji konkursu należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2010r. Zachęcamy  serdecznie do udziału.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2017 – 2013.

Załączniki:

Ogłoszenie Konkursu Przyjazna Wieś

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Przyjazna Wieś

Regulamin Konkursu Przyjazna Wieś

Wykaz podmiotów uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń do etapu regionalnego konkursu

Drukuj