Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Konkurs na wybór Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski