Konkurs na wybór Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski

Szczegóły
Utworzono: piątek, 12, czerwiec 2009 14:30

12 czerwca 2009 r. Uchwałą Nr 2701/2009 Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o wyborze Lokalnych Grup Działania (LGD), które będą realizować zamierzenia zawarte w Lokalnych Strategiach Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na liście wybranych znalazły się wszystkie LGD (31 grup), które złożyły wnioski o wybór.

 

Na podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 6 ust 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 Nr 64, poz. 427 z późn. zm.) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U z 2008 r. Nr 103, poz. 659) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdza listę lokalnych grup działania (LGD) z siedzibą na terenie Województwa Wielkopolskiego do realizacji lokalnych strategii rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

LP
Nazwa LGD  Liczba uzyskanych punktów  Decyzja
razem
  w ramach oceny LGD w ramach oceny LSR w ramach oceny Procedury oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji oraz odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacjiw ramach oceny LGD w zakresie kryteriów wyboru operacji przez LGD w ramach oceny LGD w zakresie szczegółowych zasad i procedur funkcjonowania organu decyzyjnego LGD w części żaden z członków organu decyzyjnego nie jest zatrudniony w biurze LGD i określona została procedura wyłączenia członka organu decyzyjnego od udziału w dokonywaniu wyboru operacji (…) 
 12
3
4
5
6
7
8
9
 1 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie198
98
100
10
30
5
 LGD wybrana do realizacji LSR
 2Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek" 195 97
98
10305 LGD wybrana do realizacji LSR
 3 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek
190 
 95 95 8305 LGD wybrana do realizacji LSR
 4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”187   
97
90 10305 LGD wybrana do realizacji LSR
 5 Lokalna Grupa Działania – „Z NAMI WARTO”     183   
 91   
 92   
10305 LGD wybrana do realizacji LSR
 6 Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”     181   
 96   
 85   
10305 LGD wybrana do realizacji LSR
 7 Stowarzyszenie Światowid   
 179   
 83   
 96   
10305 LGD wybrana do realizacji LSR
 8 Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania   
 178   
 93   
 85   
7305 LGD wybrana do realizacji LSR
 9 Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”   
178    
 92   
 86   
7 305
 LGD wybrana do realizacji LSR
 10 Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.   
 172   
 95   
 77   
830 5 LGD wybrana do realizacji LSR
 11 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”   
 172   
 91   
 81   
1030 5 LGD wybrana do realizacji LSR
 12 Stowarzyszenie „Puszcza Notecka”   
 170   
 91   
 79   
1030 5 LGD wybrana do realizacji LSR
 13 Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”    
 169   
 94   
 75   
1030 5 LGD wybrana do realizacji LSR
 14 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”   
 168   
 88   
 80   
10 30 5 LGD wybrana do realizacji LSR
 15 Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior   
 168   
 92   
 76   
1030 5 LGD wybrana do realizacji LSR
 16 Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”   
 163   
 85  
 78   
930 5 LGD wybrana do realizacji LSR
 17  "Leader Suchy Las"   
 161   
 84   
 77   
9
30 5 LGD wybrana do realizacji LSR
 18 KOLD   
157   
 89      68   
8 30 5 LGD wybrana do realizacji LSR
 19 Stowarzyszenie „Dolina Noteci”   
 156   
 87   
 69   
630 5 LGD wybrana do realizacji LSR
 20 Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader   
 153   
 88   
 65  
1030 5 LGD wybrana do realizacji LSR
 21 „Między Ludźmi i Jeziorami”   
 147   
 78   
 69   
830 5 LGD wybrana do realizacji LSR
 22 Lider Zielonej Wielkopolski   
 144   
 87   
 57   
830 5 LGD wybrana do realizacji LSR
 23 Stowarzyszenie „Solna Dolina”   
 143   
 84   
 59   
730 5 LGD wybrana do realizacji LSR
 24 Stowarzyszenie „LGD 7 – Kraina Nocy i Dni”   
 143   
 86   
 57   
830 5 LGD wybrana do realizacji LSR
 25 Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości"   
 142   
 87   
 55   
830 5 LGD wybrana do realizacji LSR
 26 Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Źródło”   
 142   
 85   
 57   
830 5 LGD wybrana do realizacji LSR
 27 Stowarzyszenie „Wielkopolska z wyobraźnią”   
 139   
 88   
 51   
630 5 LGD wybrana do realizacji LSR
 28 Stowarzyszenie „Dolina Wełny”  
  136   
 83   
 53   
630 5 LGD wybrana do realizacji LSR
 29 Towarzystwo Społeczno - Gospodarcze „Dwa Mosty”   
 133   
 68   
 65   
630 5 LGD wybrana do realizacji LSR
 30 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy   
 132   
 81   
 51   
630 5 LGD wybrana do realizacji LSR
 31
 Stowarzyszenie Długosz Królewski    
 124   
 73   
 51   
6 30 5 LGD wybrana do realizacji LSR

 * w przypadku uzyskania równej liczby punktów (kolumna 3) o miejscu na liście decyduje kolejność złożenia wniosku

LGD są wymieniane w kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów (kolumna 3), stanowiących sumę punktów uzyskanych w wyniku oceny LGD oraz LSR (kolumna 4 + 5)
W ramach oceny LGD należy uzyskać min. 60 punktów, żeby LGD została wybrana do realizacji LSR
W ramach oceny LSR należy uzyskać min. 50 (jeśli LGD nie planuje realizacji operacji w ramach innych programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE) lub 51 punktów (jeśli LGD planuje realizację operacji w ramach innych programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE), żeby LGD została wybrana do realizacji LSR
W ramach oceny LGD w zakresie procedury oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji oraz odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji należy uzyskać co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów (od 5 do 10 pkt), żeby LGD została wybrana do realizacji LSR
W ramach oceny LGD w zakresie kryteriów wyboru operacji przez LGD należy uzyskać co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów (15 pkt albo 30 pkt), żeby LGD została wybrana do realizacji LSR
W ramach oceny LGD w zakresie szczegółowych zasad i procedur funkcjonowania organu decyzyjnego LGD w części żaden z członków organu decyzyjnego nie jest zatrudniony w biurze LGD i określona została procedura wyłączenia członka organu decyzyjnego od udziału w dokonywaniu wyboru operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do jego bezstronności, w szczególności w przypadku ubiegania się przez członka organu decyzyjnego o wybór jego operacji w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" należy uzyskać punkty (5 pkt), żeby LGD została wybrana do realizacji LSR

 

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju  Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” [260 kB]

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju  Wzór umowy przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” [297 kB]

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju  Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy [235 kB]

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju  Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy [297 kB]

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju  Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” [247 kB]

 

Drukuj