Wyniki II naboru dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Szczegóły
Utworzono: czwartek, 29, lipiec 2010 10:53
Rafał Jańczak

W dniu 22.07.2010 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z  póź. zm.), Samorząd Województwa wykonuje zadania instytucji zarządzającej w zakresie działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
Po dokonaniu weryfikacji 135 wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania  Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr  3339/2009 z dnia 3 grudnia 2009 roku naboru, 117 wniosków zostało wpisanych na listę operacji, w kolejności uzyskanych przez nie punktów. Lista zawiera również określenie wnioskodawcy oraz tytuł operacji.
Pomoc zostanie przyznana wnioskodawcy w przypadku dostępności środków dla działania, pod warunkiem nie przekroczenia limitu przypadającego na gminę. Środki dostępne będą się sukcesywnie zwiększać w wyniku rezygnacji wnioskodawców i zmniejszaniu kosztów kwalifikowanych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówień publicznych z pierwszego naboru.
W pierwszej kolejności pomoc zostanie przyznana operacjom z listy operacji dla działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych oraz na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych.

 

Lista operacji dla działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zweryfikowanych pozytywnie i wpisanych na listę operacji, w kolejności uzyskanych przez nie punktów 
       
 L.p.   Nazwa wnioskodawcy   Tytuł operacji Ilość uzyskanych punktów
0 1 2 3
1 Gmina Jutrosin Budowa instalacji solarno-wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie gminy Jutrosin 5
2 Gmina Pakosław Budowa nowoczesnego i ekologicznego oświetlenia dróg na terenie gminy Pakosław 5
3 Gmina Miejska Górka Budowa instalacji solarno-wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie gminy Miejska Górka 5
4 Gmina Koźmin Wlkp. Budowa alternatywnego - solarnego źródła energii w Szkole Podstawowej w Borzęcicach 5
5 Gmina Mycielin Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbin i Dzierzbin-Kolonia 4
6 Gmina Krzywiń Oświetlenie hybrydowe - ekologiczna rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Krzywiń 4
7 Gmina Jarocin Budowa oświetlenia ulicznego solarnego na ul. Stefanowskiej w Golinie i ul. Pinki w Siedleminie 4
8 Gmina Oborniki Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowościach Łukowo, Żerniki i Przeciwnica 4

 

 

 

Lista operacji dla działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zweryfikowanych pozytywnie i wpisanych na listę operacji, w kolejności uzyskanych przez nie punktów 
       
 L.p.   Nazwa wnioskodawcy   Tytuł operacji Ilość uzyskanych punktów
0 1 2 3
1 Gmina Bojanowo Zakup środka transportu do wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojanowo 9
2 Gmina Kłodawa Zakup środka transportu oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w celu rozbudowy wiejskiego systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych 9
3 Gmina Babiak Wzmocnienie potencjału technicznego do gospodarki odpadami komunalnymi 8
4 Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie Zakup i dostawa koparko-ładowarki wraz z wyposażeniem na potrzeby zbiórki i segregacji odpadów wtórnych na terenie gminy Czermin 8
5 Gmina Chodzież Zakup sprzętu do selektywnej zbiórki i wywozu odpadów komunalnych stałych z terenu gminy Chodzież 8
6 Gmina Krzyz Wielkopolski Zakup specjalistycznego samochodu śmieciarki w ramach systemu zbioru i wywozu odpadów komunalnych 7
7 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu Zakup środka transportu do wywozu odpadów komunalnych na potrzeby gminy Ujście 6
8 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. Tworzenie systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych w Gminie Śrem, poprzez zakup środka trwałego 6
9 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie Modernizacja systemu wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Wolsztyn 6
10 Zakład Gospodarki Komunalnej w Samotułach Sp. Z.o.o. w organizacji Zakup mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewu odpadów 6
11 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie Zakup sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do systemu zbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Kleczew 6
12 Gmina Wieleń Uporządkowanie systemu selektywnej zbiórki i segregacji odpadów komunalnych na terenach wiejskich Gminy Wieleń 5
13 Zakład Gospodarki Komunalnej w Nekli Zabezpieczenie koniecznych usług dla mieszkańców gminy Nekla poprzez zakup ciągnika z przyczepą oraz wozu asenizacyjnego  4

 

 

 

Lista operacji dla działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na projekty w zakresie gospodarki wodnościekowej realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zweryfikowanych pozytywnie i wpisanych na listę operacji, w kolejności uzyskanych przez nie punktów 
       
 L.p.   Nazwa wnioskodawcy   Tytuł operacji Ilość uzyskanych punktów
0 1 2 3
1 Gmina i Miasto Tuliszków Rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Gromadzkiej 1 w Tuliszkowie 13
2 Gmina Przygodzice Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przygodzice (Aglomeracja Antonin) 12
3 Gmina Gołańcz Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chojna, Potulin, Bogdanowo 12
4 Gmina Dąbie Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu - etap IV oraz zakup wozu asenizacyjnego wraz z ciągnikiem 11
5 Gmina Września Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Obłaczkowie 11
6 Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jeziory Wielkie, Jeziory Małe (I etap), Doliwiec, Łękno 11
7 Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie Rozbudowa systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w Gminie Zagórów - etap II 10
8 Gmina Przedecz Budowa wodociągu we wsiach: Jasieniec, Józefowo, Katarzyna, Kłokoczyn, Nowa Wieś Wielka, Łączewna, Żarowo i w mieście Przedecz w ulicach: Gen. Bema, Kilińskiego, Plac Wolności i Zamkowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków typu lemna w Przedczu 10
9 Gmina Grzegorzew Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach 10
10 Gmina Łobżenica Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Łobżenica poprzez budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, modernizację stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków komunalnych 10
11 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu  Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje 10
12 Gmina Słupca Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w obrębie goedezyjnym Koszuty Parcele, gm. Słupca 10
13 Gmina Rozdrażew Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowościach Nowa Wieś i Budy, gmina Rozdrażew 10
14 Gmina Białośliwie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z przyłączami wody i energetycznymi oraz punktem zlewczym w miejscowości Nieżychowo 10
15 Gmina Miejska Górka Budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Konar, Oczkowicach i części Dłoni 10
16 Gmina Zduny Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - etap I, zadanie A 10
17 Gmina Kotlin Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Wilcza gm. Kotlin 10
18 Gmina Skulsk Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Skulsk, przy ulicy Konińskiej oraz Lisewo 9
19 Gmina i Miasto Pyzdry Budowa kanalizacji deszczowej dla miasta Pyzdry w ulicach: Farnej, Kilińskiego, Krótkiej, Kościuszki i Niepodleglości 9
20 Gmina Rychtal Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkach połozonych w miejscowościach Skoroszów, Krzyżowniki, Proszów, Stogniewice, Buczek - Gmina Rychtal - Etap II 9
21 Gmina Czermin Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin 9
22 Gmina Wierzbinek Budowa biologicznej oczyszczalni scieków w Sadlnie oraz zakup urzadzenia do odwadniania osadów sciekowych 9
23 Gmina Lisków Budowa przydonowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami na terenie Gminy Lisków 9
24 Gmina Drawsko Budowa sieci wodociągowej dla wsi Piłka, Marylin-II etap oraz budowa wiaty stalowej nad istniejącym składowiskiem kompostowania osadów i magazynu komponentów kompostowych na Oczyszczalni Ścieków w Drawskim Młynie 9
25 Gmina Pakosław Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z częściową rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Osiek, golejewo, Góreczki Wielkie (Baranowo), Pakosław (ul. Lesna) oraz na terenie zbiornika wodnego "Pakosław" 9
26 Gmina Kłecko Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębnicy Gmina Kłecko 9
27 Gmina Borek Wielkopolski Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków 9
28 Gmina Duszniki Budowa kanalizacji sanitarnej Sędziny-Wierzeja oraz przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na ulicy Chełmińskiej w Dusznikach 9
29 Gmina Nekla Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nekli 9
30 Gmina Kawęczyn Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Kowale Pańskie - Kolonia i Marcjanów, Gmina Kawęczyn 8
31 Gmina Doruchów Remont hydroforni z przystosowaniem do potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Godziętowach 8
32 Gmina Babiak Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak - etap II 8
33 Gmina Golina Porządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Golina 8
34 Gmina Bojanowo Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie i Tarchalinie 8
35 Gmina Malanów Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Malanów 8
36 Gmina Mieścisko Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Żabiczyn 8
37 Gmina i Miasto Raszków Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa część III Pogrzybów, Przybysławice 8
38 Gmina Ostrów Wielkopolski Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Leśna i osiedle domków jednorodzinnych 8
39 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej w gminie Budzyń 8
40 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. w Jarocinie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Jarocin 8
41 Gmina Kaźmierz Rozbudowa oczyszczlni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap II: kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Polnej i Szamotulskiej 8
42 Gmina Brzeziny Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Generała Zajączka w Brzezinach 7
43 Gmina Miejska Sulmierzyce Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulmierzyce etap IV - Kanały K-2, K-2A, K-2B 7
44 Gmina Obrzycko Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gaju Małym oraz modernizacja urzadzeń w oczyszczalni ścieków w Ordzinie  7
45 Gmina Lubasz Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowej w Lubaszu 7
46 Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp.z.o.o Budowa wodociągów, rurociągów do odprowadzania ścieków wraz z pompowniami w miejscowościach Rakoniewice i Drzymałowo 7
47 Gmina Piaski Budowa sieci wodociągowej Smogorzewo-Talary wraz z przyłączami w m. Talary oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalików w Piaskach przy ul. Poznańskiej, Rynek, Warszawskiej 7
48 Gmina Nowe Miasto nad Warto Modernizacja urządzeń zaopatrywania i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków 7
49 Gmina Okonek Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją usuwania zatorów kolektora 7
50 Gmina i Miasto Witkowo Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I, gm. Witkowo 7
51 Gmina Łubowo Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strychowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzycach, gmina Łubowo 7
52 Gmina Poniec  Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Śmiłowie 7
53 Gmina Pleszew Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marszewie 7
54 Miasto i Gmina Trzemeszno Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Lubiń - Cytrynowo - Bystrzyca 7
55 Gmina Opatówek Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek 7
56 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Dębnie Polskim - etap 2 7
57 Gmina Lipno Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Lipnie etap II 7
58 Gmina Kościan Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Oborzyska. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z Katarzynina do Racotu i z Katarzynina do Gryżyny 7
59 Gmina Jarocin Budowa kanalizacji deszczowej na drogach gminnych w Roszkowie oraz Witaszycach 7
60 Miasto i Gmina Szamotuły Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyborowo gm. Szamotuły wraz z przykanalikami oraz przepompownią ścieków 7
61 Gmina Ślesin Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec 7
62 Gmina Steszew Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sapowice- II etap 7
63 Gmina Pniewy Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Pniewy - etap II wieś Koszanowo   7
64 Gmina Kościelec Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrowice Częściowe 6
65 Gmina Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Laski - etap II 6
66 Gmina Siedlec Budowa w Mariankowie i przesyłu relacji Belęcin - Mariankowo - Boruja oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w Zakrzewie 6
67 Zakład Eksploatcji Urządzeń Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siedlcu Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych w miejscowościach Siedlec, godziszewo-Belęcin i Wojciechowo oraz zakończenie I etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chobienice 6
68 Gmina Lwówek Poprawa gospodarki wodno-ściekowej wsi Zębowo poprzez budowę II etapu wodociągu Zębowo oraz przebudowę kanalizacji deszczowej na pl. Św. Jana 6
69 Gmina Kramsk Budowa sieci wodociągowej w m. Rudzica oraz kanalizacji sanitarnej z przykanalikami   i przepompownią w m. Kramsk, Kramsk - Pole, Gmina Kramsk 6
70 Gmina Szydłowo Budowa sieci wodociągowej w miejscowości stara Łubianka, Dobrzyca, Stara Łubianka-Nowa Łubianka oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaraczewo, Kotuń, Szydłowo i Dolaszewo 6
71 Zakład Gospodarki Komunalnej Budowa sieci wodociągowej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Gronowo 6
72 Wodociągi Kępińskie Sp. z.o.o. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Kliny, Mikorzyn oraz Pustkowie Kierzeńskie 6
73 Urząd Miejski w Mosinie Budowa wodociągu w Drużynie i I etap budowy kanalizacji w Krosinku (ul. Ludwikowska, Wiejska), wraz z odprowadzeniem wód do Kanału Mosińskiego (ul. Lipowa) 6
74 Gmina Szamocin Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Heliodorowo, obręb Borowo 5
75 Gmina Chodów Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dzierzbice 5
76 Gmina Krzykosy Budowa sieci wodociągowej z pzryłączami w miejscowościach: Młodzikowice, Bronisław-Baba oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Krzykosy-Solec, Pięczkowo-Murzynówko 5
77 Gmina Czarnków Budowa sieci wodociągowej Huta-Gębice, Gębiczyn wraz z dokumentacją geodezyjną i techniczną 5
78 Gmina Dobra Przebudowa/ rozbudowastacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, Gmina Dobra 5
79 Gmina Włoszakowice Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice 5
80 Gmina Jutrosin Budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec - Rogożewo 5
81 Gmina Koźmin Wlkp. Budowa wodociągu Orla - Cegielnia 5
82 Gmina i Miasto Jastrowie Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Budy poprzez budowę sieci wodociągowej z przyłączami  5
83 Gmina Bralin Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin przy ul Leśnej i ul. Wrocławskiej 5
84 Gmina Rydzyna Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna - teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia) 5
85 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z.o.o. Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszy i w Bystrzyku 5
86 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. Remont stacji uzdatniania wody w m. Maniewo, budowa sieci wodociągowej na trasie łącznej m. Maniewo z m. Gołębowo oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami w m. Nieczajna-Sepno 5
87 Gmina Środa Wielkopolska Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości D ebicz gm. Środa Wielkoposki 5
88 Gmina Stare Miasto Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Stare Miasto przez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej co wpłynie na przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gminy  oraz pobudzenie działalności gospodarczej terenu. 5
89 Gmina Powidz Budowa sieci sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo 5
90 Gmina Koźminek Przebudowa - wymiana sieci wodociagowej na terenie Gminy Koźminek w miesjcowościach Koźminek, Złotniki, Osuchów 4
91 Gmina Władysławów Modernizacja systemu wodociągowego Gminy Władysławów 4
92 Gminny Zakład Komunalny Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Miedzichowo 4
93 Gmina Żelazków Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kolonia-Kokanin 4
94 Gmina Grodzisk Wielkopolski Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kąkolewie 4
95 Gmina Brudzew Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Galew 4
Drukuj