Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętnosci i aktywizacja