Oś IV LEADER

Szczegóły
Utworzono: czwartek, 14, luty 2008 11:04

 

Funkcjonowanie LGD

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Dz.U. 2014 poz. 971

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz.U. 2010 nr 153 poz. 1029

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz.U. 2009 nr 129 poz. 1063

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania" objętego PROW 2007-2013 z dnia 23 maja 2008 r. Dz.U. 2008 nr 103 poz. 660

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

 

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Dz.U. 2014  poz. 884

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Dz.U. 2013  poz. 63

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Dz.U. 2013  poz. 63

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Dz.U. 2012 poz. 302

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1104

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Dz.U. 2010 nr 158 poz. 1067

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Dz.U. 2009 nr 71 poz. 613

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Dz.U. 2008 nr 138 poz. 868

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - link

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - link

Wdrażanie Projektów Współpracy

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013. Dz.U. 2011 nr 261 poz. 1562

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Dz.U. 2011 nr 64 poz. 336

   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Dz.U. 2008 nr 128 poz. 822

Wybór LGD

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. z dnia 26 marca 2012 r. Dz.U. 2012 poz. 311

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. z dnia 23 maja 2008 r. Dz.U. 2008 nr 103 poz. 659

 

 

Dokumenty nieaktualne:

Forma prawna LGD Forma prawna Lokalnej Grupy Działania 
- źródło MRiRW [122kB]

Wzór protokołu zebrania założycielskiego stowarzyszenia (LGD) Wzór protokołu zebrania założycielskiego stowarzyszenia (LGD) [85kB]

Wzór statutu stowarzyszenia Wzór statutu stowarzyszenia [101kB]

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju [98kB]

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju  Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” [1,488 MB] Nowość

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju  Wzór umowy przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” [1,465 MB] Nowość

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju  Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy [235 kB]

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju  Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy [297 kB]

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju  Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” [247 kB]

Zakres Lokalnej Strategii  Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju  Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” [260 kB] 

Zakres Lokalnej Strategii  Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju  Wzór umowy przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” [297 kB] 

 

Drukuj