Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Przygotowanie i realizacja dzialań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania