Złożone wnioski – Gospodarka wodno-ściekowa

Szczegóły
Utworzono: piątek, 09, grudzień 2016 09:29
Rafał Jańczak

 

Informujemy, że w ramach przeprowadzonego w dniach 2-16 listopada 2016 r. naboru wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wpłynęło 157 wniosków na łączną kwotę 212 645 734 zł.

Drukuj