Zmiana ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Szczegóły
Utworzono: czwartek, 22, luty 2018 12:37
majas.joanna

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, które nastąpiły w związku z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 10 stycznia 2018 r. oraz podpisaniem przez Prezydenta RP w dniu 1 lutego 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 311), w załączeniu przekazujemy informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  8 lutego 2018 r. dotyczącą wprowadzonych zmian.

 Jednocześnie informujemy, że w dniu 21.02.2018 r. weszło w  życie  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. 2018 r. poz. 396), które zastępuje wcześniejsze Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków  i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106).

Drukuj