Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Podpisywanie umów

W dniu 9 stycznia br. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy ul. Szyperskiej 14 odbyło się podpisanie kolejnych umów o dofinansowanie z beneficjentami, których projekty zostały wybrane do realizacji w ramach Oś IV – LEADER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisywanie umów

W dniu 13.09 br. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy ul. Szyperskiej 14 odbyło się podpisanie kolejnych umów o dofinansowanie z beneficjentami, których projekty zostały wybrane do realizacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Podpisywanie umów

W dniu 10.09 br. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy ul. Szyperskiej 14 odbyło się podpisanie kolejnych umów o dofinansowanie z beneficjentami, których projekty zostały wybrane do realizacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

 

 

 

Podpisywanie umów

W dniu 11.09 br. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy ul. Szyperskiej 14 odbyło się podpisanie kolejnych 22 umów o dofinansowanie z beneficjentami, których projekty zostały wybrane do realizacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Święto Plonów w Czajczu

W niedzielę, 8 września br. odbyło się powiatowo – gminno - parafialne Święto Plonów w Czajczu. Dożynki rozpoczęto korowodem. Następnie odbyła się msza święta i uroczystości obrzędowe. O dożynkowy obrzęd zadbał zespół Lusowiacy z Tarnowa Podgórnego. Ich występ publiczność nagrodziła gromkimi brawami. Starostowie dożynek: Bernadeta Nowak, Kazimierz Wełniak, Jolanta Mrotek i Marek Jóźwina przekazali na ręce starosty pilskiego Mirosława Mantaja i Marka Madeja, burmistrza Wysokiej, bochny chleba, które następnie zostały rozdzielone wśród wszystkich gości.

Tradycyjnie nie zabrakło również wielu atrakcji. Realizowano konkursy, zabawy i występy. Jak przystało na najważniejsze w roku święto rolników, eksponowano stoiska osób zajmujących się uprawą zbóż i hodowlą zwierząt. W ramach uroczystości odbyły się również okazjonalne przejazdy kolejką wąskotorową z Czajcza do Kijaszkowa i Wysokiej.

Wśród zaproszonych gości w Świecie Plonów uczestniczyli Pani Emilia Dunal – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz  Poseł na Sejm RP Pan Adam Szanfeld.