Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Dokumenty Programowe

Informacja o możliwości ubiegania się o wpis do „Wykazu kandydatów na ekspertów” dotyczących wyboru LSR

 

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_o_wpis_na_eksperta.doc)Wniosek o wpis na eksperta[ ]132 kB
Pobierz plik (zalaczniki_do_ogloszenia.doc)Załącznik[ ]289 kB

Wysokość limitów środków dla UMWW

 

Szanowni Państwo,

w dniu 30 października 2015 roku opublikowano Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów dostępnych w poszczególnych województwach - rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Rozporządzenie określa między innymi wysokość limitów środków dostępnych w ramach działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Limity w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na konkretne typy operacji przedstawiają się następująco:

Województwo wielkopolskie

euro (€)

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone
na cele promocji lokalnych produktów

5 256 540

Gospodarka wodno-ściekowa

17 415 817

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

30 000 000

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

2 634 212

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

1 317 106

Kształtowanie przestrzeni publicznej

1 317 106

 

W ramach poddziałania  „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” na typ operacji „Scalanie gruntów” określono kwotę 583 778 euro.

Wysokości wszystkich limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dostępne w Dzienniku Ustaw z 2015 r., Poz. 1755

Pytania i odpowiedzi – WYBÓR LSR w okresie 2014-2020

 

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy zestaw pytań wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach konkursu na wybór lokalnych strategii rozwoju realizowanych w okresie 2014-2020.


Załączniki:
Pobierz plik (Pytania_odpowiedzi_LSR.pdf)Pytania i odpowiedzi LSR[ ]590 kB

Szkolenie związane z konkursem na wybór LSR

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (PROGRAM_szkolenia_2015_10_27.pdf)PROGRAM_szkolenia_2015_10_27.pdf[ ]139 kB

Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020

 

Szanowni Państwo,

Błędy popełniane przez wnioskodawców i beneficjentów w poprzednim okresie programowania zostały przez Agencję zebrane, poddane analizie i opisane w niniejszej publikacji. Celem powstania broszury jest redukcja błędów popełnianych przez wnioskodawców i beneficjentów Programu. Zapraszamy do wnikliwej analizy publikacji przygotowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podkategorie