Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Nowa instrukcja do wniosku dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

 

Od dnia 25.02.2013r. obowiązuje nowa instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla działania 321. Nową instrukcję z naniesionymi zmianami dotyczącymi wymogu przedkładania ofert również na koszty ogólne znajduje się w zakładce Wnioski PROW.

Podkategorie