Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Zawarto 150 umów na łączną kwotę ok 130 887 982 zł

 

Budowa i przebudowa dróg oraz zmiana nawierzchni obejmie ok 270 km dróg w naszym województwie.

 

W dniach 16 - 29 sierpnia 2016 r. Pan Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego odwiedził 27 powiatów, na terenie których realizowane będą inwestycje drogowe. Dostępna alokacja* pozwoliła na zawarcie 150 umów o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Podpisanie umów miało miejsce w siedzibach starostw powiatowych i urzędów gmin, dzięki którym na terenie obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego zostanie wybudowanych lub przebudowanych około 270 km dróg.


*Dostępna alokacja w kwocie 30 000 000 EUR (130 908 000,00 zł wg kursu wymiany złotego do euro, wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny, obowiązującego w przedostatnim dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca, w którym zostanie zaciągnięte zobowiązanie., tj. kursu z 28.07.2016 r. wynoszącego 4,3636).

17 sierpnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu

Gminę Wapno reprezentowali Wójt Gminy Zbigniew Grabowski oraz Skarbnik Edyta Stolecka

Przebudowa drogi Komasin-Srebrna Góra - 468 702,24 zł

Gminę Damasławek reprezentowali Wójt Gminy Jacek Matysiak oraz Skarbnik Maria Pezacka

Budowa przy domach jednorodzinnych drogi nr 212016P oraz przebudowa przy Gminnym Kompleksie Rekreacyjno - Sportowym drogi nr 212015P w Damasławku - 771 193,96 zł
Budowa drogi oraz kanalizacji deszczowej w m. Niemczyn - 403 198,61 zł
Przebudowa drogi nr 212022P w Niemczynie - 641 216,81 zł
Przebudowa drogi nr 212014P na odcinku 310 m od drogi wojewódzkiej wraz z budową miejsc postojowych w pasie drogowym w Niemczynie - 559 436,23 zł
Przebudowa ulicy Kościelnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Damasławku - 810 440,31 zł
Przebudowa ulicy Matejki w Damasławku nr 212031P - 491 067,56 zł

Powiat Wągrowiecki reprezentowali Tomasz Kranc – Starosta, Michał Piechocki – Wicestarosta oraz Danuta Królczyk - Skarbnik

Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P odcinek Wiśniewo-Wiśniewko - 713 802,57 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 odcinek Łekno - Rąbczyn - 4 018 002,92 zł

Gminę Wągrowiec reprezentowali Przemysław Majchrzak – Wójt Gminy Wągrowiec oraz Dorota Knopczyńska - Skarbnik

Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje-Kopaszyn - 2 892 203,81 zł
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaziska - 1 506 068,59 zł
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęgowo na działce nr 24 - 143 978,23 zł

W Starostwie Powiatowym w Pile 17 sierpnia 2016 r.:

Gminę Łobżenica reprezentowali Piotr Łosoś – Burmistrz Łobżenicy oraz Danuta Dubicka – Skarbnik

Przebudowa drogi gminnej 129047P Łobżenica-Kruszki - 4 237 313,90 zł

Gminę Miasteczko Krajeńskie reprezentowali Małgorzata Włodarczyk – Wójt Gminy oraz Eugenia Jendrzejek – Skarbnik

Przebudowa drogi gminnej Grabionna - Okaliniec - 2 298 768,93 zł

Powiatem Pilski reprezentowali Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski, Stefan Piechocki - Wicestarosta Pilski oraz Tomasz Pawłowski - Skarbnik

Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki-Kijaszkowo - 4 248 050,26 zł

W Starostwie Powiatowym w Złotowie 17 sierpnia 2016 r.:

Gminę i Miasto Krajenka reprezentowali Stefan Kitela – Burmistrz oraz Małgorzata Krasko – Skarbnik

Przebudowa drogi gminnej w m. Pogórze - 1 765 288,25 zł
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podróżna - 319 721,58 zł
Przebudowa dróg gminnych ul. Działkowa i ul. Okrężna w Krajence - 725 085,04 zł
Przebudowa drogi gminnej - ul. Górna w miejscowosci Skórka, gm. Krajenka - 307 785,62 zł

Gminę Lipka reprezentowali Anna Orzechowska – Sekretarz Gminy Lipka oraz Barbara Marzec – Skarbnik

Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188 - 2 239 377,29 zł

Gminę Okonek reprezentowali Małgorzata Sameć – Burmistrz oraz Janusz Mliczak – Skarbnik

Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 100009P Węgorzewo-Domyśl - 1 028 679,23 zł

Gminę Tarnówka reprezentowali Jacek Mościcki – Wójt oraz Piotr Jarosz – Skarbnik

Przebudowa ulicy Fabrycznej w miejscowości Tarnówka - 884 820,38 zł
Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042 P w miejscowości Tarnówka - 2 126 439,44 zł

Gminę Złotów reprezentowali Ryszard Wiński – Zastępca Wójta oraz Agnieszka Pałuczak - Kowalska- Skarbnik

Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno - 3 489 512,48 zł

Powiat Złotowski reprezentowali Ryszard Goławski – Starosta Złotowski, Daniel Sztych – Wicestarosta Złotowski oraz Grzegorz Piękoś – Skarbnik

Przebudowa drogi powiatowej nr 1056P Paruszka-Podróżna na odcinku Paruszka-Dolnik-Głubczyn-Augustowo-Śmiardowo Krajeńskie - 5 204 738,39 zł

17 sierpnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Chodzieży

Gminę Budzyń reprezentowali Marcin Sokołowski – Wójt Gminy i Honorata Lisiecka – Skarbnik Gminy

Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie - 2 514 144,00 zł
Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice - 618 805,52 zł

Gminę Szamocin reprezentowali Eugeniusz Kucner - Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin i Bożena Adamska – z up. Skarbnika

Przebudowa drogi gminnej na ulicach 19 Stycznia, Powstańców Wielkopolskich i Kościelnej w Szamocinie - 1 794 369,08 zł

22 sierpień 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Kościanie

Gminę Czempiń reprezentowali Burmistrz Konrad Malicki oraz Skarbnik Halina Łączna

Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P - 1 568 410,39 zł

Gminę Krzywiń reprezentowali Burmistrz Jacek Nowak oraz Skarbnik Honorata Krupka

Przebudowa drogi gminnej Jurkowo-Wymysłowo - 2 803 342,63 zł

Powiat Kościański reprezentowali Starosta Bernard Turski, Wicestarosta Stefan Stachowiak oraz Skarbnik Grażyna Szproch

Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P na odcinku Wieszkowo - Żelazno - granica powiatu - (Stankowo) - 3 096 296,45 zł

W Starostwie Powiatowym we Wrześni 18 sierpnia 2016 r.:

Gminę i Miasto Pyzdry reprezentowali Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski oraz Skarbnik Pyzdr Wioletta Topór-Mench.

Przebudowa drogi gminnej Zamość-Dolne Grądy - 1 200 774,36 zł
Przebudowa dróg gminnych ul. Zwierzyniec i Miłosławska w Pyzdrach - 772 125,42 zł
Przebudowa drogi gminnej m. Walga - 1 026 610,75 zł
Przebudowa drogi gminnej Zapowiednia - 873 006,51 zł

Gminę Kołaczkowo reprezentowali Wójt Gminy Kołaczkowo Teresa Waszak oraz Skarbnik Danuta Olejniczak

Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki - 987 472,35 zł
Budowa drogi gminnej w miejscowości Borzykowo - 726 755,15 zł
Budowa drogi gminnej w miejscowości Żydowo - 1 713 248,20 zł

Powiat Wrzesiński reprezentowali Starosta Wrzesinski Dionizy Jaśniewicz, Wicestarosta Waldemar Grzegorek i Skarbnik Beata Walkowiak

Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki - 2 820 293,79 zł

W Starostwie Powiatowym w Słupcy 18 sierpnia 2016 r.:

Gminę Zagórów reprezentowali Burmistrz Gminy Zagórów Wiesław Radniecki i Pani Skarbnik Anna Sakowska

Budowa drogi gminnej Stanisławów - Łazińsk Pierwszy - 2 522 681,67 zł

Gminę Lądek reprezentowali Wójt Gminy Lądek Artutr Miętkiewicz oraz Skarbnik Anna Suszka

Budowa drogi gminnej położonej na działkach o nr geodezyjnych 316/3 i 317 w miejscowości Ratyń, gmina Lądek - 517 038,95 zł
Budowa drogi gminnej - ulica Rzeczna w miejscowości Ciążeń, gmina Lądek - 121 000,00 zł

Gminę Ostrowite reprezentowali Wójt Gminy Ostrowite Henryk Tylman i Pani Skarbnik Elżbieta Paulińska

Przebudowa drogi gminnej w m. Kosewo - wieś - 845 406,47 zł
Przebudowa drogi gminnej nr G1035P w m. Szyszłowo, gm. Ostrowite - 399 347,18 zł
Przebudowa drogi gminnej Kania-Skrzynka - 1 048 276,07 zł
Przebudowa dróg gminnych nr: G47P, G50P, G51P w m. Stara Olszyna, gm. Ostrowite - 820 668,02 zł

Powiat Słupecki reprezentowali Starosta Słupecki Mariusz Roga i Wicestarosta Słupecki Szymon Grzywiński

Przebudowa drogi powiatowej nr 3030 p na odcinku Wólka Orchowska - Orchowo - 1 808 739,88 zł

19 sierpnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie

Gminę Golina reprezentowali Burmistrz Mirosław Durczyński oraz zastępca Skarbnika Gminy Janina Adamczewska

Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Generała Sikorskiego - 359 295,73 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Bohaterów II Wojny Światowej - 400 892,19 zł

Gminę Grodziec reprezentowali Wójt Anna Andrzejewska oraz Skarbnik Aleksandra Musiałowska

Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno - 711 348,88 zł
Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików - 1 833 159,73 zł

Gminę Rychwał reprezentowali Burmistrz Stefan Dziamara oraz Skarbnik Katarzyna Kwiecińska

Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Rychwał - 639 974,90 zł
Zmiana nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabowa - 1 224 296,00 zł
Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Grochowy - 205 055,49 zł
Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska-Złotkowy gmina Rychwał - 1 102 390,42 zł

Gminę Rzgów reprezentowali Wójt Grzegorz Matuszak oraz Skarbnik Barbara Fabiszak

Zmiana nawierzchni drogi Babia - Zarzew - 2 564 406,11 zł
Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku - 561 206,80 zł
Zmiana nawierzchni drogi Rzgów - Modła Kolonia - 520 937,66 zł

Gminę Wierzbinek reprezentowali Wójt Paweł Szczepankiewicz oraz Skarbnik Elżbieta Koźlak

Zmiana nawierzchni drogi gminnej relacji Chlebowo - Boguszyce - 765 830,26 zł
Zmiana nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sadlno (Złotowo) - 212 051,32 zł

Powiat Koniński reprezentowali Starosta Stanisław Bielik, Wicestarosta Władysław Kocaj oraz Skarbnik Radzisław Kozłowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P granica powiatu konińskiego - Stara Ciświca - Lipice - Grodziec - droga wojewódzka 443 na odcinku Nowa Ciświca - Lipice - 939 229,58 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P relacji Stare Miasto - Lisiec Wielki - Niklas na odcinku Stare Miasto - Lisiec Wielki - 4 143 920,08 zł

19 sierpnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie

Gminę Doruchów reprezentowali Wójt Józef Wilkosz oraz z upoważnienia Skarbnika Gminy Wiesława Kamola

Przebudowa drogi gminnej nr 840576P Wrzosy - Pyki - Morawin na odcinku Wrzosy - Pyki - 2 167 676,98 zł
Przebudowa drogi gminnej Przytocznica - Marszałki. Etap II - 794 933,01 zł

Gminę Kobyla Góra reprezentowali Wójt Wiesław Berski oraz z upoważnienia skarbnika Marta Bakalarz

Przebudowa drogi gminnej ul. Pułaskiego nr 843552P w Kobylej Górze - 397 358,03 zł
Przebudowa dróg gminnych nr 843571P od km 0+429,44 i nr 843537P od km 0+000 do km 2+618,88 w Gminie Kobyla Góra - 2 075 462,58 zł

Gminę Kraszewice reprezentowali Wójt Paweł Koprowski oraz Skarbnik Konrad Kuświk

Przebudowa drogi gminnej ul. Zielona w m. Kraszewice - 150 445,61 zł

22 sierpnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Kaliszu

Gminę Blizanów reprezentowali Wójt Sławomir Musioł oraz Skarbnik Bogumiła Łakoma

Przebudowa drogi gminnej nr 674147P Rychnów-Pawłówek - 3 096 099,54 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 674105P Dębniałki - Blizanów Drugi - 1 522 762,14 zł

Gminę Brzeziny reprezentowali Wójt Krzysztof Niedźwiedzki oraz Skarbnik Ewa Wabnik

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny - ulica Klonowa oraz część ulicy Jodłowej i Dębowej - 343 435,61 zł

Gminę i Miast Stawiszyn reprezentowali Burmistrz Justyna Urbaniak oraz Skarbnik Anna Manikowska

Przebudowa drogi gminnej nr 674326 P w m. Długa Wieś Druga - 167 077,67 zł

Gminę Lisków reprezentowali Wójt Maria Krawiec oraz Skarbnik Aneta Frydzińska

Przebudowa drogi gminnej Lisków-Ciepielew-Trzebienie - 3 059 186,20 zł
Przebudowa drogi gminnej w m. Lisków ul. Słoneczna - 882 659,10 zł

Gminę Mycielin reprezentowali Wójt Jerzy Matuszewski oraz Skarbnik Barbara Dymkowska

Przebudowa drogi gminnej nr 674504G Bogusławice - granica Gminy Mycielin-Gminy Rychwał - 648 866,21 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 674522 G w miejscowości Zamęty - 201 715,88 zł

Gminę Ceków Kolonia reprezentowali Wójt Mariusz Chojnacki oraz Skarbnik Mariola Grzeszkiewicz

Przebudowa drogi gminnej Plewnia-Plewnia Nowa-Kuźnica nr 674900P - 2 312 666,06 zł

Gminę Szczytniki reprezentowali Wójt Marek Albrecht oraz Skarbnik Małgorzata Bloch

Przebudowa drogi gminnej nr 675716P Szczytniki-Kobylarka - 528 297,13 zł
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice-Niemiecka Wieś-Główczyn nr 675723P, gm. Szczytniki - 1 237 116,57 zł

Powiat Kaliski reprezentowali Starosta Krzysztof Nosal, Członek Zarządu Benedykt Owczarek oraz Skarbnik Urszula Jędrusiak

Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P na odcinku: Pośrednik-Iwanowice-Sobiesęki Drugie - 4 150 443,06 zł

22 sierpnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Turku

Gminę i Miasto Tuliszków reprezentowali Burmistrz Grzegorz Ciesielski oraz Skarbnik Anna Nawrocka

Przebudowa drogi Grzymiszew - Imiełków - 1 484 744,76 zł
Przebudowa drogi Ogorzelczyn - Budki - 1 937 448,06 zł

Gminę Kawęczyn reprezentowali Wójt Jan Nowak oraz Skarbnik Edyta Balcerzak

Przebudowa drogi w miejscowości Tokary Pierwsze - 166 151,55 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn - 57 159,13 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn. Przebudowa drogi Kawęczyn - Ciemień. Przebudowa drogi w miejscowości Dzierzbotki - 707 661,51 zł

Gminę Władysławów reprezentowali Wójt Krzysztof Zając oraz Skarbnik Elżbieta Klanowska

Przebudowa ulic na działkach w Kunach - 451 193,41 zł

22 sierpnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Kole

Gminę Babiak reprezentowali Wójt Wojciech Chojnowski oraz Skarbnik Elżbieta Zielińska

Przebudowa brogi gminnej w miejscowości Brdów - ul. Stodólna etap I i II - 409 306,78 zł
Przebudowa ulic położonych na terenie m. Babiak: Plac Wolności, Wiosny Ludów - 1 286 193,50 zł

Gminę Chodów reprezentowali Wójt Henryk Tomczak oraz Skarbnik Halina Rosiak

Przebudowa drogi gminnej Nr 495529 Wewierz-Dzierzbice - 2 252 636,00 zł

Gminę Dąbie reprezentowali Burmistrz Tomasz Ludwicki oraz Skarbnik Anna Lewińska

Przebudowa drogi w miejscowości Chełmno Wieś - 497 807,10 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Grabina Wielka - 332 328,63 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Wiesiołów - 235 915,41 zł

Gminę Grzegorzew reprezentowali Wójt Bożena Dominiak oraz Skarbnik Irena Antkiewicz

Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach - 1 033 900,48 zł
Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne-Dąbrówka - 1 615 113,40 zł
Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec-Chojny - 818 682,20 zł
Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach - 495 755,30 zł

Gminę Kłodawa reprezentował Burmistrz Robert Olejniczak

Przebudowa drogi gminnej nr G 495031 Cząstków - Krzykosy - 698 331,33 zł
Przebudowa drogi gminnej Pomarzany - do granicy miasta Kłodawa - 1 225 510,05 zł
Przebudowa drogi gminnej nr G 495034 Krzykosy - Tarnówka - Bierzwienna Dł. Oraz Krzykosy - Nicpoń - 2 524 203,34 zł

Gminę Kościelec reprezentowali Wójt Dariusz Ostrowski oraz Skarbnik Zofia Lewandowska

Przebudowa drogi gminnej nr 497020P Straszków - Ruszków Pierwszy - 1 013 363,08 zł

Gminę Olszówka reprezentowali Wójt Włodzimierz Fraszczyk oraz Skarbnik Elżbieta Michalak

Przebudowa drogi gminnej Dębowiczki-Grabina-Krzewata na odcinku od 3+091 do 4+165 - 821 178,31 zł

Gminę Przedecz reprezentowali Wójt Witold Siwiński oraz Skarbnik Teresa Dereszewska

Przebudowa drogi gminnej Dziwie - Łączewna - Józefowo nr G 492022P - 1 474 730,29 zł
Przebudowa drogi gminnej nr G 492014P we wsi Dziewczopólko - 375 303,20 zł
Przebudowa drogi gminnej we wsi Zalesie nr G 492033P - 697 161,87 zł
Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Wielka - Jasieniec nr G 492026P - 652 376,14 zł

Powiat Kolski reprezentowali Starosta Wieńczysław Oblizajek oraz Wicestarosta Marek Banaszewski

Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała - Jasieniec - 935 643,38 zł

23 sierpnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Lesznie

Powiat Leszczyński reprezentowali Starosta Jarosław Wawrzyniak, Wicestarosta Robert Kasperczak i Skarbnik Marcin Wydmuch

Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 - Brenno w ramach zadania "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej częście aglomeracji leszczyńskiej - drogi 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo" - 1 828 975,02 zł

W Starostwie Powiatowym w Rawiczu 23 sierpnia 2016 r.:

Gminę Rawicz reprezentowali Burmistrz Gminy Rawicz Grzegorz Kubik i Pani Skarbnik Arleta Przydrożna

Przebudowa ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej - 2 653 230,95 zł

Gminę Pakosław reprezentowali Wójt Gminy Pakosław Kazimierz Chudy i Pani Skarbnik Teresa Miernik

Przebudowa drogi gminnej nr 822003P łączącej Golejewko, Ostrobudki i Baranowo - część miejscowości Góreczki Wielkie - 3 015 548,34 zł

Gminę Miejska Górka reprezentowali Burmistrz Karol Skrzypczak i Pani Skarbnik Dorota Lamperska

Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie, ul. Nowa - 441 082,78 zł
Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. Hubala - 546 030,86 zł

Gminę Bojanowo reprezentowali Burmistrz Maciej Dubiel oraz Skarbnik Patrycja Kubiak

Przebudowa drogi gminnej nr 816006P Zaborowice-Trzebosz - 2 147 822,84 zł

23 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Krotoszyn

Miasto i Gminę Krotoszyn reprezentowali Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek i Skarbnik Grzegorz Galicki

Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Kobierno i Nowy Folwark - 1 724 543,36 zł

24 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy w Przemęcie

Gminę Przemęt reprezentowali Wójt Dorota Gorzelniak oraz Skarbnik Mariusz Silski

Budowa drogi w m. Kaszczor, ul. Pod Lipami - 763 568,78 zł
Budowa drogi w Kluczewie ul. Rolnicza - 2 257 396,17 zł
Budowa ulicy Głębokiej w m. Przemęt wraz z odwodnieniem - 1 341 220,71 zł

W Starostwie Powiatowym w Grodzisku 24 sierpnia 2016 r.:

Gminę Kamieniec reprezentowali Wójt Piotr Halasz oraz Skarbnik Aurelia Ratajczak

Przebudowa drogi gminnej Goździchowo-Łęki Wielkie - 1 621 171,02 zł

Powiat Grodziski reprezentowali Starosta Mariusz Zgaiński, Wicestarosta Antoni Kłak oraz Skarbnik Ewa Smoczyńska

Przebudowa drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec-Kąkolewo - droga krajowa nr 32 na odcinku miejscowosci Kąkolewo - 335 655,61 zł

W Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek 24 sierpnia 2016 r.

Gminę Lwówek reprezentowali Piotr Długosz- Burmistrz oraz Krystyna Kaczmarek – Skarbnik. W uroczystym podpisaniu umów wzięła także udział Zofia Szalczyk- Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców Posadowa do obiektów publicznych poprzez przebudowe drogi gminnej nr 383538P, polegającej na połączeniu części miejscowości z wsią - 323 132,67 zł
Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Zgierzynka i Posadowo oraz Komorowo i Wymyślanka do obiektów publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 385836P oraz 383566P, polegającej na połączeniu wsi Zgierzynka z Posadowem oraz wsi Komorowo z Wymyślanką - 2 223 935,40 zł
Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Komorowice oraz Władysławowo do obiektów publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 383579P oraz 383533P, polegającej na połączeniu części miejscowości z w/w wsiami - 1 450 926,58 zł

W Starostwie Powiatowym w Międzychodzie 24 sierpnia 2016 r.

Gminę Chrzypsko Wielkie reprezentowali Edmund Ziółek - Wójt oraz Aleksandra Witkowska – Skarbnik

Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją sanitarną w Chrzypsku Wielkim - 964 113,25 zł
Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Jeziornej wraz z instalacją kanalizacji deszczowej, oświetleniem, wymianą odcinka wodociągu oraz urządzeniamio towarzyszącymi - 839 144,16 zł

Powiat Międzychodzki reprezentowali Julian Mazurek - Starosta Międzychodzki, Jędrzej Schubert - Wicestarosta Międzychodzki, Elżbieta Piechowiak – Skarbnik

Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki-Białokosz - granica powiatu szamotulskiego - 4 212 109,06 zł

24 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szamotuły

Miasto i Gminę Szamotuły reprezentowali Włodzimierz Kaczmarek – Burmistrz oraz Alicja Kałużyńska – Skarbnik

Przebudowa ulicy Jeziornej w Pamiątkowie - 3 209 316,00 zł

Miasto Obrzycko reprezentowali Maciej Bieniek - Burmistrz oraz Elżbieta Jankowska – Skarbnik

Przebudowa istniejących dróg gminnych- ulica Wroniecka (etap I, II, II)i ulica Plac Lipowy w Obrzycku - 1 977 548,47 zł
Budowa ulicy Staszica w Obrzycku - 202 453,77 zł

25 sierpnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie

Gminę Czarnków reprezentowali Wójt Bolesław Chwarścianek oraz Skarbnik Magdalena Mendyk

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmieszkowo, ulica Słoneczna - 855 685,67 zł

Gminę Drawsko reprezentowali Wójt Marek Tchórzka oraz Skarbnik Anna Zurman

Pzrebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie - 1 237 450,57 zł

Gminę Krzyż Wielkopolski reprezentowali zastępca Burmistrza Janusz Szczerbiak oraz Skarbnik Dorota Witka

Budowa drogi nr 176394 w miejscowości Brzegi w Gminie Krzyż Wilkp. - 1 009 548,95 zł

Gminę Lubasz reprezentowali Wójt Marcin Filoda oraz Skarbnik Elżbieta Ratajczak

Budowa drogi gminnej Antoniewo-Krucz - 4 229 964,34 zł

26 sierpnia 2016 r. w Gminie Krzykosy

Gminę Krzykosy reprezentowali Wójt Andrzej Janicki oraz Jadwiga Kulka

Przebudowa drogi gminnej nr 550130P Sulęcinek - Solec - zł

26 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

 

Gminę Kiszkowo reprezentowali Wójt Tadeusz Bąkowski oraz Skarbnik Teresa Występska
Przebudowa drogi gminnej nr 284035G, w celu zwiększenia dostępności obiektów użyteczności publicznej
Przebudowa drogi gminnej nr 284002G, w celu zwiększenia dostępności obiektów użyteczności publicznej

Gminę Łubowo reprezentowali Wójt Andrzej Łozowski oraz Skarbnik Eugenia Klimek

Modernizacja układu komunikacyjnego na terenie gminy Łubowo, pomiędzy węzłami drogi ekspresowej S5 "Łubowo" oraz "Gniezno Południe, polegająca na przebudowie odcinków dróg gminnych: od drogi powiatowej 2157P do ekspresowej S5 oraz od drogi powiatowej 2157P do drogi powiatowej 2211P

26 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Pleszewie

Gminę Chocz reprezentowali Burmistrz Marian Wielgosik oraz Skarbnik Iwona Andrzejczak

Przebudowa dróg gminnych nr 621534P i 622023P w miejscowościach Stara i Nowa Kaźmierka

Gminę Czermin reprezentowali Wójt Sławomir Spychaj oraz Skarbnik Jarosław Kowalski

Przebudowa drogi gminnej nr 625059P relacji Skrzypnia - Mamoty
Przebudowa drogi gminnej nr 625022P relacji Czermin - Pieruchy
Przebudowa drogi gminnej nr 625026P relacji Czermin - Mamoty
Przebudowa drogi gminnej nr 625042P w miejscowości Żbiki
Przebudowa drogi gminnej nr 625060P relacji Mamoty - Strzydzew

Gminę Gizałki reprezentowali Wójt Robert Łoza oraz Skarbnik Donata Potocka

Budowa drogi gminnej w miejscowości Białobłoty- Krzyżówka

Powiat Pleszewski reprezentowali Starosta Maciej Wasielewski, Wicestarosta Eugeniusz Małecki oraz Skarbnik

Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P na odcinku Chocz - Józefów

W Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim 29 sierpnia 2016 r.:

Gminą Przygodzice reprezentowali Wójt Krzysztof Rasiak oraz Skarbnik Alicja Marek

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Antonin - Przygodziczki (Klady) - 2 898 362,75 zł
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Chynowa - Bogufałów (Zanorcie) do granicy gminy - 408 616,13 zł

Gminę Sieroszewice reprezentowali Wójt Czesław Berkowski oraz Skarbnik Teresa Grzeszczyk

Przebudowa drogi gminnej w Masanowie - ul. Szeroka, gm. Sieroszowice - 347 375,62 zł

Powiat Ostrowski reprezentowali Starosta Paweł Rajski, Wicestarosta Roman Pacholczyk oraz Skarbnik Donata Kupczyk

Przebudowa drogi nr 5329P Wysocko Małe - Przygodzice na odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 do skrzyżowania z drogą nr 5320P na odc. dł. ok 1800 m - 1 828 478,73 zł

Uroczyste podpisanie Umów Ramowych

 

We wtorek 17 maja Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowy z Lokalnymi Grupami Działania na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju. Uroczyste podpisanie umów odbyło się w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Czarnkowsko - Trzcianecka Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Czarnkowiie reprezentowali Agnieszka Kulesza Prezes, Anna Fręś Skarbnik 3 112 500,00 zł

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krajna nad Notecią" z siedzibą w Grabównie  reprezentowali Karol Jagodziński Prezes, Jan Mrotek – Wiceprezes Zarządu - 2 502 500,00 zł

Stowarzyszenie "Solna Dolina" z siedzibą w Kłodawie reprezentowali Magdalena Eleonora Bawej Prezes Zarządu, Tomasz Barański Skarbnik - 1 587 500,00 zł

Stowarzyszenie "Dolina Noteci" z siedzibą w Chodzieży reprezentowali Jacek Gursz Prezes,Ester Serówka Skarbnik - 1 892 500,00 zł

Stowarzyszenie Światowid z siedzibą w Małachowie Szemborowicach reprezentowali Katarzyna Jórga  Prezes, Maciej Urbański - Członek Zarządu - 1 892 500,00 zł

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" w Pępowie z siedzibą w Pępowie reprezentował Marian Poślednik, Prezes - 3 662 500,00 zł

Stowarzyszenie "Dolina Wełny" z siedzibą w Mieścisku reprezentowali Janusza Woźniak Prezes, Danuta Gomulec Skarbnik - 2 807 500,00 zł

 Stowarzyszenie "Wspólnie dla Przyszłości" z siedzibą w Pleszewie reprezentowali Sławomir Spychaj Prezes, Arkadiusz Ptak Wiceprezes - 2 502 500,00 zł

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski" z siedzibą w Krotoszynie reprezentowali Franciszek Marszałek Prezes, Joanna Ptak Sekretarz - 2 502 500,00 zł

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek z siedzibą w Obornikach reprezentowała Małgorzata Najdek Prezes - 2 807 500,00 zł

 

Stowarzyszenie "Puszcza Notecka" z siedzibą w Międzychodzie reprezentowali Jacek Kaczmarek Prezes, Anna Andrałojć Skarbnik - 2 502 500,00 zł

 

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" z siedzibą w Kramsku reprezentowali Jarosław Felczyński Prezes, Agnieszka Lewandowska Członek Zarządu - 2 197 500,00 zł

 

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior z siedzibą w Lesznie reprezentowali Krzysztof Piwoński - Prezes, Robert Kasperczak - Wiceprezes - 4 487 500,00 zł

Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią" z siedzibą w Koźminie Wlkp. reprezentowali Sławomir Szyszka, Prezes Zarządu, Barbara Owsianowska Skarbnik - 1 587 500,00 zł

Między Ludźmi i Jeziorami" z siedzibą w Kazimierzu Biskupim reprezentowali Maria Siwińska Prezes, Urszula Bachera Wiceprezes - 1 892 500,00 zł

Lider Zielonej Wielkopolski  z siedzibą w Środzie Wlkp. reprezentowali Halina Biechowiak-Drożak, Prezes - 4 742 500,00 zł

Lokalna Grupa Działania "Trakt Piastów" z siedzibą w Łubowie reprezentowali Włodzimierz Leman, Wiceprezes Zarządu, Tomasz Zwoliński, Członek Zarządu - 3 977 500,00 zł

Stowarzyszenie "Długosz Królewski" z siedzibą w Brzezinach reprezentowali Zbigniew Słodowy Prezes, Paweł Siwak Wiceprezes - 1 587 500,00 zł

Stowarzyszenie "LGD7 - Kraina Nocy i Dni" z siedzibą w Koźminku reprezentowali Józef Podłużny Prezes, Jarosław Budka Wiceprezes - 2 502 500,00 zł

Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader z siedzibą w Grodzisku Wlkp. reprezentowali Natalia Odważna Prezes, Sabina Rutkowska Skarbnik - 2 197 500,00 zł

 

Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R. z siedzibą w Turku reprezentowali Magdalena Ciołek - Prezes, Cezary Krasowski - Wiceprezes - 2 197 500,00 zł

 

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski z siedzibą w Baranowie reprezentowali Grzegorz Grzunka Prezes, Katarzyna Kołcio-Kraus Członek Zarządu - 2 197 500,00 zł

Lokalna Grupa Działania - "Z Nami Warto" z siedzibą we Wrześni reprezentowali Marek Przyjemski Prezes, Małgorzata Lisiecka Skarbnik - 2 502 500,00 zł

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska z siedzibą w Złotowie reprezentowali Przemysław Kurdzieko Prezes, Grzegorz Piękoś, Skarbnik - 2 807 500,00 zł

Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska" z siedzibą w Słupcy reprezentowali Anita Kubicka Prezes, Iwona Suszka Wiceprezes - 2 087 625,00 zł

Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" z siedzibą w Ostrzeszowie reprezentowali Krystyna Sikora - Prezes, Mariusz Witek - Wiceprezes - 2 087 625,00 zł

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Źródło" z siedzibą w Buku reprezentowali Waldemar Przybyszewski Prezes - 1 797 875,00 zł

Lokalna Grupa Działania KOLD z siedzibą w Lwówku reprezentowali Damian Łęszczak - Prezes, Ireneusz Witkowski - Wiceprezes - 2 956 875,00 zł

Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie" z siedzibą w Starym Mieście reprezentowali Ireneusz Ćwiek Prezes, Kinga Szykowna Wiceprezes - 1 665 455,81 zł

Wskaźniki dla zakresu „Gospodarka wodno-ściekowa”

 

Szanowni Państwo,
Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały zamieszczono wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania gmin sporządzone według danych GUS na koniec 2014r., na podstawie których będą przyznawane punkty planowanym operacjom z zakresu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Link: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Instrumenty-wsparcia-PROW-2014-2020/Podstawowe-uslugi-i-odnowa-wsi-na-obszarach-wiejskich/Gospodarka-wodno-sciekowa

Publikacja najczęściej zadawanych pytań oraz odpowiedzi i interpretacji

 

Szanowni Państwo,
Na stronie internetowej, ARiMR (zakładka FAQ) rozpoczęła publikację najczęściej zadawanych pytań oraz odpowiedzi i interpretacji, jakich udzielono zarówno potencjalnym  podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy jak i podmiotom wdrażającym poszczególne działania/poddziałania/typy operacji w ramach PROW 2014-2020.
Poniżej link do strony www:
http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html

Ze względu na ogłaszane obecnie nabory wniosków na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w pierwszej kolejności zamieszczono materiał dotyczący tej problematyki.
W dalszej etapie będą sukcesywnie publikowane kwestie związane z pozostałymi działaniami/poddziałaniami.

„Komunikat: BGK uruchomił pożyczki dla samorządów i lokalnych grup działania”

 

Komunikat: BGK uruchomił pożyczki dla samorządów i lokalnych grup działania

 

Załączniki:
Pobierz plik (Komunikat.pdf)Komunikat[ ]73 kB

Podkategorie