Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

LEADER - Funkcjonowanie LGD

 

FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD), NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA

Wnioski o przyznanie pomocy

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania (LGD), nabywanie umiejętności i aktywizacja" ver.PROW_W_431/3/z

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii RozwojuWniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania (LGD), nabywanie umiejętności i aktywizacja" ver.PROW W 431/3/z

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW 2007-2013 (IW-1_431 w wersji 3z z dnia 12.05.2011 r.)

UWAGA!
Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja " objętego PROW 2007-2013 (IW-1_431 w wersji 3z z dnia 12.05.2011 r.). Dokonane zmiany zostały wyróżnione kolorem.
 


Wzór umowy

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju   Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania (LGD), nabywanie umiejętności i aktywizacja" z dnia 21.10.2010 r.


Wnioski o płatność

• Wersja 7z - dokumenty obowiązujące od 15.12.2011 r.

   Wniosek o płatność w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (do edycji *.pdf) PROW W_431/7z (aktualizacja 13.02.2013)

   Wniosek o płatność w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"  (*.pdf), PROW W_431/7z

   Załącznik 15a do edycji, PROW W_431/7z

   Załącznik 15d do edycji, PROW W_431/7z

  Załącznik 15e do edycji, PROW W_431/7z

Instrukcja wypełniania wniosku do wersji 7z  (z dnia 26.08.2014 r.)

UWAGA! Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja". Dokonane zmiany zostały wyróżnione kolorem. Zmiany w Instrukcji powstały w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (Dz. U. z 2014 r. poz. 971).

   Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja", PROW IW_431/7z  (aktualizacja od 17.04.2013 r.)


UWAGA: Wniosek o płatność wraz z instrukcją w wersji 7z obowiązuje Beneficjentów od 15 grudnia 2011 roku. Beneficjenci mogą wykorzystać formularz *.pdf do odręcznego wypełniania albo aktywny formularz wniosku *.pdf. do elektronicznego wypełniania, który zastępuje formularz w formacie *.xls (Excel).

Z wersją papierową wniosku o płatność (wydrukowana wersja aktywnego formularza w formacie *.pdf), Beneficjent powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (CD/DVD). Na ww. nośniku danych powinien znajdować się wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie *.pdf.

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie programu Acrobat Readera w wersji 9.3 lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie. Zmiany w nowej wersji Instrukcji wypełniania wniosku o płatność dotyczące posługiwania się aktywnym formularzem .pdf zostały wyróżnione
kolorem.

 

• Uwaga: Do każdego wniosku o płatność należy dołączyć sprawozdanie z realizacji operacji - LINK

 


 

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Sankcje i wykluczenia
[240 kB]

 


Czytaj więcej...