Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Wybór Lokalnej Grupy Działania

Dnia 12 lutego br. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu na wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW na lata 2007-2013, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
W Wielkopolsce złożono 31 wniosków.

Czytaj więcej...

Konkurs na LGD

KONKURS NA WYBÓR LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

 DO REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

NA LATA 2007-2013 OŚ 4 LEADER 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ogłasza konkurs na wybór LGD do realizacji LSR

Termin składania wniosków: 15.12.2008 r.– 12.02.2009 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Kościuszki 95, pokój numer 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Tryb: wnioski należy składać bezpośrednio we wskazanym wyżej miejscu, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu.

Wysokość dostępnych środków wynosi: na realizację lokalnych strategii rozwoju, dla działania  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 2 142 524 450 PLN, dla działania „Wdrażanie projektów współpracy” 51 793 500 PLN oraz dla działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” 524 840 800 PLN.  Powyższe środki są kwotami dostępnymi dla obszaru całego kraju.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem wniosku znajdują się na stronie www.prow.umww.pl.

Jednocześnie informujemy, iż wraz z wnioskiem o wybór LGD do realizacji LSR lokalna grupa działania  składa pierwszy wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania”. Właściwy formularz dostępny na stronie www.prow.umww.pl.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu:

kierownik Oddziału Wdrożeń tel. (061) 854 12 18 oraz sekretariat tel. (061) 854 17 88.  

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013