Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Informacja dotycząca wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność dla poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

Utworzono: 01-06-16 05:32  |  Glanc Władysław

 

Uprzejmie informujemy, że 31.05.2016 r. ARiMR udostępniła wersję Wniosku o przyznanie pomocy (.excel) zawierającą techniczne poprawki w zakresie umożliwienia wstawiania wierszy w następujących sekcjach: II. 9, IV. 17 i 18, V. C. oraz  zmodyfikowała wersję formularza Informacji dla LGD na potrzeby wypełnienia wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014-2020 (.excel).

link do strony ARiMR

 

Wniosek o płatność dla pddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Utworzono: 27-05-16 07:33  |  Glanc Władysław

 

Uprzejmie informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność oraz wzór formularza informacji monitorującej realizację operacji  dla poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego PROW na lata 2014-2020:

Wniosek o płatność (pdf)
Wniosek o płatność (exel)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Formularz informacji dla LGD na potrzeby wypełniania wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014-2020 informacja dla LGD (.excel)
informacja monitorująca realizację operacji (.pdf) - wersja 1z
informacja monitorująca realizację operacji (.excel) - wersja 1z
instrukcja

 

Zaktualizowany wzór umowy – Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Utworzono: 12-05-16 10:47  |  Glanc Władysław

 

Uprzejmie informuję, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała zaktualizowany wzór umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Aktualna wersja umowy o przyznaniu pomocy w ramach ww. działania oznaczona jest numerem U-1/PROW 2014-2020/7.2.1/16/02z.