Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Nabór wniosków na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

Utworzono: 21-03-16 09:47  |  Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,


W związku z ogłoszonym naborem spodziewamy się dużej liczby wniosków. W celu usprawnienia pracy zwracamy się z prośbą do beneficjentów o posiadanie skserowanych dokumentów wymagających potwierdzenia za zgodność z oryginałem. W sposób znaczący skróci to Państwa oczekiwanie na przyjęcie i rejestrację wniosków.
Z góry dziękujemy za zrozumienie.

 

Wysokość środków dostępnych w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w woj.wielkopolskim

Utworzono: 15-03-16 08:08  |  Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do ogłoszenia o konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) z dnia 8 października 2015 roku, dla którego termin składania wniosków obowiązywał od 10 listopada do 30 grudnia 2015 roku, wypełniając zapisy regulaminu konkursu na wybór LSR, w tym postanowienia załącznika nr 6 do tego regulaminu, informujemy o ustaleniu przez Instytucję Zarządzającą kwot dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W województwie wielkopolskim kwotą dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach PROW 2014-2020 jest kwota: 73 245 455,81 EUR.