Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Szczegółowe war. i tryb przyznawania pomocy finans.

Utworzono: 19-02-08 10:58  | 

Informujemy, że w dniu 14 lutego 2008 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Czytaj więcej...

 

Rozporządzenie w sprawie podziału środków PROW

Utworzono: 03-03-08 14:17  | 

Informujemy, że w dniu 29 lutego 2008 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Szczegóły w zakładce Dokumenty programowe.

 

Projekt rozporządzenia dot. prefinansowania w PROW

Utworzono: 10-04-08 13:03  | 

Na stronie Serwisu Samorządowego PAP SA ukazał się artykuł zawierający projekt rozporządzenia dotyczącego prefinansowania projektów PROW 2007-2013. Poniżej zamieszczamy treść tej publikacji.

Czytaj więcej...