Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Zmiana w kierownictwie departamentu

Utworzono: 26-06-09 07:41  |  Z dniem 23 czerwca 2009 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Departamentu PROW. Na stanowisko  dyrektora Departamentu został powołany Pan Marek Stawujak. Panu Pawłowi Strzyżewskiemu serdecznie dziękujemy za pracę w naszym Departamencie, szczególnie za przyjazną atmosferę oraz umiejętne mobilizowanie nas do wytężonej pracy. Równocześnie życzymy Panu Pawłowi sukcesów w nowej pracy oraz wszystkiego najlepszego w życiu osobistym.

 

Wnioski o płatność w ramach działania „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

Utworzono: 11-09-09 15:41  |  Informujemy, iż Beneficjenci mogą składać wnioski o płatność zgodnie z zapisami i terminami wynikającymi z treści umów dotyczących działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” .
Wnioski wraz z instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Wnioski PROW.
Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departamencie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Kościuszki 95, pokój numer 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.00.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departamencie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Kościuszki 95, pokój 210, tel. 061 854 11 42.

 

Składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 431

Utworzono: 17-09-09 19:04  |  W związku z możliwością składania od 15 września 2009r. wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, MRiRW przekazało formularz wniosku (przyjęty zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 104/2009 z dnia 10 września 2009r. zmieniającym zarządzenie nr 60/2008 z dnia 18 września 2008r.) wraz z instrukcją jego wypełniania.
Zamieszczając informację na naszej stronie internetowej informujemy o możliwości składania wniosków na 2010 r. od 15.09.2009r. do 15.10.2009r.
Jednocześnie informujemy, iż formularz przedmiotowego wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania zostanie także zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.