Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Konkurs na wybór Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski - ROZSTRZYGNIĘTY

Utworzono: 12-06-09 14:18  | 

12 czerwca 2009 r. Uchwałą Nr 2701/2009 Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o wyborze Lokalnych Grup Działania (LGD), które będą realizować zamierzenia zawarte w Lokalnych Strategiach Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na liście wybranych znalazły się wszystkie LGD (31 grup), które złożyły wnioski o wybór.

 

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy

Utworzono: 05-05-10 10:42  |  Glanc Władysław

Ogłoszenie kryterium regionalnego oraz naboru wniosków o przyznanie pomocy
dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.


Termin składania wniosków: 25.05.2010 r. – 30.06.2010 r.


Miejsce składania wniosków
: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Kościuszki 95 pokój numer 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Tryb: wnioski należy składać bezpośrednio we wskazanym wyżej miejscu, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Programu: www.prow.umww.pl

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął kryterium regionalne dla działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego   w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z którym operacja otrzymuje:
2 punkty, jeśli zostanie przeprowadzona w miejscowości lub miejscowościach do 1000 mieszkańców,
- 1 punkt, jeśli zostanie przeprowadzona w miejscowości lub miejscowościach od 1001 do 2000 mieszkańców,
- 0 punktów, jeśli zostanie przeprowadzona w miejscowości lub miejscowościach powyżej 2000 mieszkańców.
Kryterium powyższe wyliczane jest na podstawie danych z ewidencji ludności prowadzonej we właściwym Urzędzie Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.


Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu:
Sekretariat – 061 854 17 88

Czytaj więcej...

 

Zapytanie ofertowe

Utworzono: 10-10-17 13:07  |  majas.joanna


Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do składania ofert w nawiązaniu do Zapytania Ofertowego dotyczącego zamówienia na budowę strony internetowej www.dprow.umww.pl.
Treść oraz szczegóły zapytania dostępne są w poniższych załącznikach.

Uprzejmie informujemy, iż ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr ogłoszenia: 64/10/10/2017 )

- zapytanie ofertowe

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- formularz ofertowy