LEADER - Funkcjonowanie LGD

Szczegóły
Utworzono: niedziela, 14, wrzesień 2014 07:09
przemyslaw.mieloch

 

FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD), NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA

Wnioski o przyznanie pomocy

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania (LGD), nabywanie umiejętności i aktywizacja" ver.PROW_W_431/3/z

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii RozwojuWniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania (LGD), nabywanie umiejętności i aktywizacja" ver.PROW W 431/3/z

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW 2007-2013 (IW-1_431 w wersji 3z z dnia 12.05.2011 r.)

UWAGA!
Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja " objętego PROW 2007-2013 (IW-1_431 w wersji 3z z dnia 12.05.2011 r.). Dokonane zmiany zostały wyróżnione kolorem.
 


Wzór umowy

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju   Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania (LGD), nabywanie umiejętności i aktywizacja" z dnia 21.10.2010 r.


Wnioski o płatność

• Wersja 7z - dokumenty obowiązujące od 15.12.2011 r.

   Wniosek o płatność w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (do edycji *.pdf) PROW W_431/7z (aktualizacja 13.02.2013)

   Wniosek o płatność w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"  (*.pdf), PROW W_431/7z

   Załącznik 15a do edycji, PROW W_431/7z

   Załącznik 15d do edycji, PROW W_431/7z

  Załącznik 15e do edycji, PROW W_431/7z

Instrukcja wypełniania wniosku do wersji 7z  (z dnia 26.08.2014 r.)

UWAGA! Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja". Dokonane zmiany zostały wyróżnione kolorem. Zmiany w Instrukcji powstały w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (Dz. U. z 2014 r. poz. 971).

   Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja", PROW IW_431/7z  (aktualizacja od 17.04.2013 r.)


UWAGA: Wniosek o płatność wraz z instrukcją w wersji 7z obowiązuje Beneficjentów od 15 grudnia 2011 roku. Beneficjenci mogą wykorzystać formularz *.pdf do odręcznego wypełniania albo aktywny formularz wniosku *.pdf. do elektronicznego wypełniania, który zastępuje formularz w formacie *.xls (Excel).

Z wersją papierową wniosku o płatność (wydrukowana wersja aktywnego formularza w formacie *.pdf), Beneficjent powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (CD/DVD). Na ww. nośniku danych powinien znajdować się wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie *.pdf.

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie programu Acrobat Readera w wersji 9.3 lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie. Zmiany w nowej wersji Instrukcji wypełniania wniosku o płatność dotyczące posługiwania się aktywnym formularzem .pdf zostały wyróżnione
kolorem.

 

• Uwaga: Do każdego wniosku o płatność należy dołączyć sprawozdanie z realizacji operacji - LINK

 


 

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Sankcje i wykluczenia
[240 kB]

 


WERSJE STARSZE - nieaktualne

• Wersja 6z - dokumenty obowiązujące od 01.01.2011 r. do 14.12.2011 r.

   Wniosek o płatność w ramach działania " Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"  ver. PROW W_431/6z - edytowany

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Wniosek o płatność w ramach działania " Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"  ver. PROW W_431/6z

UWAGA!
Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja'' objętego PROW 2007-2013" (IW-I_431 w wersji 6z z dnia 12.05.2011 r.). Dokonane zmiany zostały wyróżnione kolorem.

UWAGA!
Określone w pkt 15 wniosku załączniki dotyczące potwierdzenia zasadności i racjonalności przeprowadzonych przedsięwzięć z zakresu szkoleń, spotkań aktywizujących społeczność lokalną, wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych są obowiązujące w całym zakresie do zadań objętych wnioskiem - zrealizowanych po 15.03.2011 r.

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objęte PROW 2007-2013 (IW-2_431 w wersji 6z z dnia 12.05.2011 r.).

 

 

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Instrukcja wypełnianiawniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania (LGD), nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego PROW ver. W_431/2/z (aktualna z 7.10.2009)
[391 kB]

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania (LGD), nabywanie umiejętności i aktywizacja" ver.PROW W_431/2/z
[431 kB]

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii RozwojuWniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania (LGD), nabywanie umiejętności i aktywizacja" ver.PROW W_431/2/z
[205 kB]

 Wniosek o płatność w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,nabywanie umiejętności i aktywizacja” ver.PROW 431/4z - edytowalny (obowiązuje od 17.05.2010)
[323 kB]
Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju  Wniosek o płatność w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,nabywanie umiejętności i aktywizacja” ver.PROW 431/4z - (obowiązuje od 17.05.2010)
[323 kB]

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,nabywanie umiejętności i aktywizacja” ver. 431/4z
[302 kB]

 Wniosek o płatność w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,nabywanie umiejętności i aktywizacja” ver.PROW 4/31/z - edytowalny (wersja z 28.10.2009)
[323 kB]


UWAGA
*W przypadku wstawiania kreski, nie używać strzałki do przechodzenia do następnej komórki, zamiast strzałki naciskamy TAB do przechodzenia do następnej komórki albo ENTER do zatwierdzenia.*

 Wniosek o o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania (LGD) wersja 4.31/001/z (nieaktualny)
[233kB]

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania (LGD)
[443kB]  do edycji wersja 4.31/001/z z 1.12.2008 r. (nieaktualny)

Instrukcja Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania (LGD) wersja IW_4.31/001/z (nieaktualna)
[275kB]

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Instrukcja wypełnianiawniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 341 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania (LGD), nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego PROW ver. W_431/2/z (nieaktualna)
[386 kB]

  Wniosek o płatność w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,nabywanie umiejętności i aktywizacja” ver.PROW 4/31/z - edytowalny (nieaktualny)
[323 kB]

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Wniosek o płatność w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,nabywanie umiejętności i aktywizacja” ver.PROW 4/31/z (nieaktualny)
[234 kB]

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,nabywanie umiejętności i aktywizacja” ver. IW_2_431(nieaktualna)
[302 kB]

 Wniosek o płatność w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,nabywanie umiejętności i aktywizacja” ver.PROW 4/31/3/z - edytowalny wersja która miała obowiązywać od 30.10.2009r (nieaktualny - czytaj załącznik Uwaga)
[318 kB]

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,nabywanie umiejętności i aktywizacja” ver. IW_2_431wersja która miała obowiązywać od 30.10.2009r (nieaktualny - czytaj załącznik Uwaga-wyjaśnienie)
[316 kB]

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Uwaga - wyjaśnienie
[140 kB]

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju  Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” obowiązujący w 2009 r.
[247 kB]

Drukuj