Dokumenty programowe - Oś I Poprawianie i rozwijanie infrastruktury

Szczegóły
Utworzono: czwartek, 23, czerwiec 2011 13:18

 

schemat I – Scalanie gruntów

  ROZPORZĄDZENIE  zmieniające (z dnia 12 sierpnia 2010 r.)

  ROZPORZĄDZENIE  zmieniające (z dnia 18 marca 2009 r.)

  ROZPORZĄDZENIE zmieniające (z dnia 16 września 2009r.)

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 

  ROZPORZĄDZENIE zmieniające (z dnia 20 maja 2011r.)

  ROZPORZĄDZENIE zmieniające (z dnia 16 lipca 2010r.)

  ROZPORZĄDZENIE zmieniające (z dnia 16 września 2009r.)

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Drukuj