Odnowa i rozwój wsi

Szczegóły
Utworzono: czwartek, 25, wrzesień 2014 09:53

WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY:

   Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"   (wersja PROW_313/7/z)

  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (wer. edytowalna) (PROW_313/7/z)

Instrukcja  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (wer. dla naborów po 29.04.2014)

Instrukcja Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (wer. dla naborów po 1 lipca 2013)

  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"   (wersja PROW_313/6/z)

  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (wer. edytowalna) (PROW_313/6/z)

Instrukcja Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (wer. z 28.11.2012) 

  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"   (wersja PROW_313/5/z)

  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (wer. edytowalna) (PROW_313/5/z)

Instrukcja Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" 

Instrukcja  Kryterium regionalne

Pobierz plik (21_09_USLUGI_-umowa.doc) Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

 Wzór zestawienia rzeczowo-finansowego do umowy o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Pobierz plik (21_09_USLUGI_-umowa.doc) Wzór umowy następcy

 Zestawienie rzeczowo-finansowe


WNIOSKI O PŁATNOŚĆ:

•   Formularze obowiązujące od 3 października 2011 r.

  Wniosek o płatność w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” - pdf

   Wniosek o płatność w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” - xls

  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” oraz działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

Sprawozdanie - LINK

Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie koszty wraz z instrukcją wypełniania
•    wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

UWAGA
Zgodnie z zapisami umowy o przyznanie pomocy, Beneficjenci zobowiązani są do składania wniosków o płatność osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę reprezentującą Beneficjenta bezpośrednio w miejscu wskazanym przez Samorząd Województwa, tj. w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu. 

•   Formularze starsze

  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"   (wersja PROW_313/4/z)

  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (wersja edytowalna) (wersja PROW_313/4/z)

Instrukcja Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (wersja PROW_313/4/z) 

Instrukcja Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (wersja PROW_313/4/z) z 20.07.2010r.

  Wniosek o płatność w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"  (wersja PROW_313/3/z) z 30.04.2010

  Wniosek o płatność w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"  (wersja PROW_313/3/z)
 (do edycji) z 30.04.2010

   Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"   (wersja PROW_313/3/z) z 30.04.2010

Instrukcja Wniosek o płatność  w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (wersja PROW_313/2/z)
[202 kB]

 Wniosek o płatność  w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" wersja edytowalna
[88 kB] (wersja PROW_313/2/z

Zwracamy się z prośbą o składanie wniosków  w segregatorach  PP/A4/75mm  lub PP /A4/100mm wraz z załączoną wersją elektroniczną (płyta).

Instrukcja Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (wersja PROW_313/2/z)
[299 kB]

 Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” - Odnowa i rozwój wsi
[80 kB]

Instrukcja Instrukcja do sprawozdania końcowego  z realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Odnowa i rozwój wsi
[84 kB]

 Rozliczanie operacji w ramach działań 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" oraz 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013". - prezentacja
[253 kB]

Przypominamy o trwającym od 2-go lutego do 1-go kwietnia 2009r. naborze wniosków o przyznanie pomocy  dla działania „Odnowa  i rozwój wsi” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Wskaźniki określające podstawowy dochód podatkowy gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w której jest planowana operacja w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), w oparciu o który dokonuje się oceny wniosków  (wskaźniki G),opublikowane są na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej/Kwoty i wskaźniki.

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"  (wersja PROW_313/3/z)
[315kB]

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"  (wersja PROW_313/3/z)
[227kB]  (do edycji) poprawiony 30.01.2009 - edytowalne zestawienie rzeczowo-finansowe

Instrukcja Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"   (wersja PROW_313/3/z) poprawiona 3.03.2009 [435kB]

Drukuj