Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Zaktualizowana lista krajowa w zakresie „mikroinstalacji prosumenckich”