Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Rozpoczęliśmy podpisywanie umów na wsparcie przygotowawcze!