Informacja o terminie naboru na drogi lokalne

Szczegóły
Utworzono: piątek, 09, październik 2015 07:37
Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,
Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie – potencjalni beneficjenci projektów z zakresu budowy i modernizacji dróg lokalnych.

W nawiązaniu do pisma Pana Krzysztofa Grabowskiego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 września 2015 r., znak DOW-I-1-1.052.134.2015 dotyczącego prośby o poinformowanie o planowanych przez samorządy gmin i powiatów terminach składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” zapisanego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Samorząd Województwa Wielkopolskiego informuję co następuje.

W wyniku przeprowadzonej analizy informacji, nadesłanych przez większość Włodarzy Gmin i Powiatów, Samorząd Województwa Wielkopolskiego planuje ogłosić nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” na początku II kwartału 2016 roku.

Informujemy jednocześnie, iż jeszcze w tym roku zorganizowane zostaną szkolenia dla beneficjentów, którzy chcieliby złożyć wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. naboru. Terminy i miejsca szkoleń zostaną podane w terminie późniejszym.

Poniżej zamieszczamy formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania wniosku na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Załączniki:

Instrukcja,

Wniosek edytowalny

Wniosek 

Drukuj