WYBÓR LSR - informacje

Szczegóły
Utworzono: piątek, 16, październik 2015 08:46
Glanc Władysław

 

W dniu 15.10.2015 r. przedstawiciele Samorządu Województwa Wielkopolskiego uczestniczyli w spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęconemu zagadnieniom związanym z konkursem na wybór LSR. Poruszane tematy dotyczyły m.in. komisji ds. oceny, kryteriów wyboru LSR, realizacji projektów grantowych, a także projektów współpracy. Wedle zapewnień przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszystkie zebrane do tej pory pytania wraz z odpowiedziami zostaną opublikowane na stronie internetowej ministerstwa w przyszłym tygodniu.

Ponadto informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce RLKS zostały zamieszczone dokumenty dotyczące inkubatorów przetwórstwa lokalnego oraz planowania budżetu LSR w świetle obowiązku przeznaczenia 50% budżetu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcia związane z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy. Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentami.

Drukuj