Wykaz kandydatów na ekspertów

Szczegóły
Utworzono: poniedziałek, 28, grudzień 2015 11:13
Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,
w związku z zakończonym postępowaniem kwalifikacyjnym na kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 oraz zgodnie z art. 49 ust. 10 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U z 2014 roku, poz. 1146), poniżej zamieszczamy Wykaz kandydatów na ekspertów.

 

„Wykaz kandydatów na ekspertów” dokonujących wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Lp. Imię i Nazwisko Adres mailowy Dziedzina
1. Marek Derski rozwój obszarów wiejskich (PROW)
2. Agnieszka Morawska rozwój obszarów wiejskich (PROW, PO RYBY)
3. Aleksander Nowrot rozwój obszarów wiejskich (PROW, PO RYBY)
4. Izabela Pustkowska rozwój obszarów wiejskich (PROW, PO RYBY)
5. Piotr Kryszczak rozwój obszarów wiejskich (PROW, PO RYBY)

 

Drukuj