Przekazanie wzoru formularza wniosku o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Szczegóły
Utworzono: piątek, 29, kwiecień 2016 05:47
Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,
Zamieszczamy wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania dla poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przypominamy, że zgodnie z zapisami § 5 Rozporządzania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach ww. poddziałania, wniosek o przyznanie pomocy składa się w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy ramowej. Tym samym Zarząd Województwa Wielkopolskiego nie będzie ogłaszał naboru wniosków o przyznanie pomocy dla tego poddziałania.

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, sekretariat poziom 4, pokój 448, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu 61 62 66 000.

Załączniki:
Dostęp do URL (http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_4_Wsparcie_na_rzecz_kosztow_biezacych_i_aktywizacji/IW_19_4__v_1z.pdf)Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy - wersja 1z [ ]243 kB
Dostęp do URL (http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_4_Wsparcie_na_rzecz_kosztow_biezacych_i_aktywizacji/WoPP_19_4_v_1z.pdf)Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z[ ]147 kB
Dostęp do URL (http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_4_Wsparcie_na_rzecz_kosztow_biezacych_i_aktywizacji/WoPP_19_4_v_1z_wersja_edytowalna.xlsx)Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z[ ]104 kB
Drukuj