Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Informacja dotycząca wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność dla poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"