19.4 Początkowy moment ponoszenia kosztów

Szczegóły
Utworzono: czwartek, 07, lipiec 2016 08:20
Glanc Władysław


Wyjaśnienia w sprawie wskazania terminu, od którego koszty ponoszone przez LGD można uznać za kwalifikowalne.

Drukuj