Umowy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” podpisane

Szczegóły
Utworzono: poniedziałek, 20, listopad 2017 07:49
majas.joanna

3 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał umowy z beneficjentami poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. W ramach zakończonego naboru wniosków pomoc finansową przyznano 16 wielkopolskim gminom.

 

  

 

 

 

 

  Gmina Wieleń, Promocja lokalnych produktów - przebudowa targowiska miejskiego  w Wieleniu, przyznana kwota pomocy: 982 346 zł,  Gminę reprezentują: Burmistrz Elżbieta Rybarczyk, Skarbnik Agnieszka Gapska

 

Drukuj