Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Informacje miesięczne

 

Do dnia 30 listopada br. podpisano kolejne umowy oraz aneksy w ramach działań delegowanych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

Ilość podpisanych dotychczas umów, decyzji administracyjnych kształtuję się następująco:

Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego – 50 decyzji

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej – 945 umowy 

Oś 4 Leader – 1729

Informacje miesięczne

Do dnia 16 listopada br. podpisano kolejne umowy oraz aneksy w ramach działań delegowanych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

Ilość podpisanych dotychczas umów, decyzji administracyjnych kształtuję się następująco:

Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego – 50 decyzji

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej – 943 umowy 

Oś 4 Leader – 1698 umów

 

Informacje miesięczne

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że dnia 13 czerwca 2012 r. w Sali konferencyjnej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW, przy ul. Szyperskiej 14 Poznaniu podpisano tysięczną umowę o dofinansowanie projektów z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Malanowie w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.

W imieniu samorządu województwa wielkopolskiego umowę podpisała Pani Dyrektor Departamentu Emilia Dunal.

Ilość podpisanych dotychczas umów, decyzji administracyjnych kształtuję się następująco:

Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego – 43 decyzję

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej – 873 umowy

Oś 4 Leader  1493 umowy

 

 

W dniu 22 czerwca 2012 r Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Emilia Dunal uczestniczyła na uroczystości otwarcia Domu Ludowego w Lutogniewie (gmina Krotoszyn). Inwestycja zrealizowana została ze środków PROW na lata 2007 – 2013.

W dniu 15 czerwca 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego miejsca rekreacji
i wypoczynku dla mieszkańców Głubczyna. Zadanie pn. „Odnowa zagospodarowania centrum wsi Głubczyn”  zrealizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Publicznej Szkole Podstawowej sfinansowano w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i dotacji z Urzędu Gminy i Miasta Krajenka. W ramach tego zadania przy jeziorze w Głubczynie wybudowano miejsce do rekreacji i spotkań mieszkańców. Znajdują się tam między innym boisko trawiaste do siatkówki, stoły do tenisa stołowego, miejsce na ognisko, lampy oświetleniowe, ławy, stoły, a także scenę.

Informacje miesięczne

W miesiącu październiku podpisano kolejne umowy oraz aneksy w ramach działań delegowanych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Ilość podpisanych dotychczas umów, decyzji administracyjnych kształtuję się następująco:

Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego49 decyzji

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej – 943 umowy

Oś 4 Leader 1562 umowy

Informacje miesięczne

 

Do 8 maja 2012r. trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi.

W miesiącu marcu podpisano kolejne umowy oraz aneksy w ramach działań delegowanych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Ilość podpisanych dotychczas umów, decyzji administracyjnych kształtuję się następująco:

Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego43 decyzje

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej864 umowy

Oś 4 Leader 1274 umów