Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Podpisywanie umów z poddziałania 19.2

 

15 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zawarto pierwsze umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przyznana pomoc dotyczy podejmowania działalności gospodarczej. Przyszłym przedsiębiorcom gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji zaplanowanych zamierzeń.

Informacja o planowanym uruchomieniu Portalu Ogłoszeń ARiMR

 

Pismo informujące o planowanym uruchomieniu Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Szkolenie dla partnerów KSOW

 

Zapraszamy na szkolenie  w dniu 3 lutego 2017 dotyczące realizacji operacji w roku 2017 przez Partnerów KSOW w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017. Szkolenie odbędzie się o godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Sala Posiedzeń nr I (parter).

Więcej informacji:

http://wielkopolskie.ksow.pl/news/entry/8446-szkolenie-dla-partnerow-ksow-z-wojewodztwa-wi.html

Schemat I

 

Operacje realizowane w ramach schematu I pomocy technicznej PROW 2014-2020

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Konkurs dla partnerów KSOW

 

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło konkurs  nr 1/2017  dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r.  w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2016–2017.
Wnioski o wybór operacji należy składać w terminie od dnia 10 lutego do dnia 23 lutego 2017r.
Informacja o konkursie dostępna jest na stronach:
www.ksow.pl   oraz  http://wielkopolskie.ksow.pl/news/entry/8454-ogloszenie-o-konkursie-nr-12017-dla-partnerow.html

Podkategorie