Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Konkursy - ogłoszenia

Zmiana rozporządzenie (melioracje)

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 czerwca 2015, weszło w życie zmienione rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Zmienione zapisy rozporządzenia zezwalają na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną do dnia 30 września 2015 r.”

Załączniki:
Pobierz plik (zmiana_rozpo_woda.pdf)zmienione rozporządzenie[ ]683 kB

Zmiana rozporządzenia (scalanie gruntów)

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym weszło w życie zmienione rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Zmienione zapisy rozporządzenia zezwalają na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną do dnia 30 września 2015 r.”

Załączniki:
Pobierz plik (zm_rozp_06_2015.pdf)zmienione rozporządzenie[ ]683 kB

Przeprowadzka kancelarii

Szanowni Państwo,
Informujemy, że 15 czerwca br. Kancelaria DOW z ul. Szyperskiej 14 będzie przeprowadzona do nowej siedziby Departamentu na al. Niepodległości 34. W związku z powyższym od tego dnia beneficjenci będą przyjmowani na 4 piętrze pokój 456. Jednocześnie wyjaśniam, że usytuowanie Kancelarii ma charakter tymczasowy, trwają bowiem prace nad aranżacją nowego punktu przyjmowania wniosków.

O rozwoju lokalnym w nowej perspektywie

     W dniach 8 i 9 czerwca br. zorganizowano spotkanie dotyczące wsparcia rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader (RLKS) w perspektywie finansowej 2014-2020. W wydarzeniu, które odbyło się w hotelu Navigator w Zbąszyniu, udział  wzięli przedstawiciele lokalnych grup działania i lokalnych grup rybackich z terenu Wielkopolski.
     Zaproszonych gości powitał gospodarz spotkania Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
    W ramach programu ww. wydarzenia, w dniu 8 czerwca br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień Laureatom Konkursu „Wielkopolska Rybna”, których zrealizowane projekty z terenu województwa wielkopolskiego, w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013, przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności obszarów rybackich, lepszego wykorzystania i ochrony zasobów lokalnych oraz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Nagrodzono m. in. projekt Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Łomnicy pod nazwą: „Prace konserwatorskie ratujące zabytkowy XVIII - wieczny kościół pw. św. Wawrzyńca w Łomnicy (gm. Zbąszyń) od zniszczenia” w kategorii Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, a także projekt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: „Restytucja i reintrodukcja siei międzychodzkiej i sielawy w jeziorach użytkowanych przez ZDTPPiA w Muchocinie - realizacja modelu aktywnej ochrony gatunków ryb istotnych dla zachowania bioróżnorodności oraz priorytetowych dla Pojezierza Międzychodzko – Sierakowskiego” w kategorii Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. Nagrody zwycięzcom  przekazał Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Ponadto Pan Marszałek wręczył 6 wyróżnień autorom najciekawszych projektów, tj.:

  • Panu Danielowi Chrobrowskiemu za projekt: „Budowa miejsc wypoczynkowych – domków letniskowych – wraz z małą infrastrukturą turystyczną uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych – w tym osób niewidomych i słabo widzących”.
  • Panu Wiesławowi Cyganowi za projekt: „Ocalić od zapomnienia ewangelicki cmentarz z kapliczką w Przychodzku”.
  • Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Małego Dziecka w Zbąszyniu - Zbąszyńskie Dzieciaki za projekt: „Z e – rybką poznajemy świat”.
  • Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Wieś bez barier” za projekt: „Budowa interaktywnej ścieżki przyrodniczo – historycznej z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.
  • Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Wsi Stefanowo za projekt: „Park Pamięci – ocalić od zapomnienia ewangelicki cmentarz w Stefanowie”.
  • Pani Joannie Sanockiej – Pertek za projekt: „Lokalna Baza Ekoturystyki”.

    Uczestnicy spotkania wysłuchali również prezentacji prelegentów dotyczących m.in. zadań Samorządu Województwa w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Pani Renata Kaszewska-Mika – przedstawiciel Wydziału Obszarów Zależnych od Rybactwa Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła informacje o wsparciu przygotowawczym w ramach PO RYBY 2014-2020, a także warunki udziału w konkursie na wybór LSR.
     Drugiego dnia spotkania omówiono zasady wyboru LSR oraz inicjatywę Leader w nowej perspektywie finansowej.

Prezentacje ze spotkania do pobrania:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność a Priorytet 4 PO Ryby 2014 - 2020

Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju - projekt

Wsparcie przygotowawcze PROW 2014 - 2020

LEADER w RLKS w ramach PROW 2014 - 2020

Renowacja kościoła św.Wawrzyńca w Łomnicy

Restytucja i reintrodukcja siei międzychodzkiej i sielawy w jeziorach użytkowanych przez ZDTPPiA w Muchocinie – realizacja modelu aktywnej
ochrony gatunków ryb istotnych dla zachowania bioróżnorodności oraz priorytetowych dla Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego

Umowa delegowania zadań Agencji płatniczej do Samorządów Województw na okres programowania 2014-2020

 

     W dniu 28 maja 2015 roku w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umów delegowania zadań Agencji płatniczej do podmiotów wdrażających, zaakceptowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z wymogiem określonym w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu Rozwoju obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349).
     W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego umowę powierzającą realizację zadań Agencji płatniczej w ramach PROW na lata 2014-2020 podpisał Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego,  w obecności Andrzeja Grossa Prezesa  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
     Podpisanie ww. umowy pozwoli  na realizację działań wdrażanych przez samorządy województw tj.
•Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,
•Inwestycje w środki trwałe,
•Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.
     Budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe).

Podkategorie