Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Konkursy - ogłoszenia

Przeprowadzka

 

Szanowni Państwo,
rozpoczął się proces przeprowadzki Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich do nowej siedziby Urzędu. Przepraszamy za utrudnienia w kontakcie z pracownikami Departamentu. Jednocześnie zawiadamiamy, że Kancelaria DOW cały czas zostaje czynna dla Państwa w dotychczasowym miejscu na ul. Szyperskiej 14.

Przeprowadzka Departamentu Programów Rozwoju Obszarów WiejskichUprzejmie informujemy, że w pierwszej połowie maja br. zaplanowana jest przeprowadzka Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich do nowej siedziby Urzędu przy al. Niepodległości 34.

Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość, jeśli kontakt z naszym Departamentem w tym czasie będzie utrudniony.

Zawiadamiamy jednocześnie, że Kancelaria DOW – zwłaszcza dla trwającego naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji dotyczącej budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii (…)  – pozostanie dla Państwa czynna do 01.06.2015 r. w dotychczasowej siedzibie Departamentu przy ul. Szyperskiej 14.

O szczegółach sprawy będziemy informować na bieżąco.

Ogłoszenie o naborze wniosków dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 dla operacji dotyczącej budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej oraz zużywania jej na potrzeby własne.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji dotyczącej budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej oraz zużywania jej na potrzeby własne w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (w oparciu § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Dz. U. z 2013r, poz. 1419 ze zm.)

  • 2 punkty w ramach kryterium regionalnego otrzymuje projekt, który zakłada podłączenie/zainstalowanie mikroinstalacji prosumenckich na więcej niż 15 obiektach,
  • 1 punkt w ramach kryterium regionalnego otrzymuje projekt, który zakłada podłączenie/zainstalowanie mikroinstalacji prosumenckich na od 5 do 15 obiektach,
  • 0 punktów w ramach kryterium regionalnego otrzymuje projekt, który zakłada podłączenie/zainstalowanie mikroinstalacji prosumenckich na mniej niż 5 obiektach.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie od 6 maja 2015 r. do 1 czerwca 2015 r.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Kancelarii Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu, ul. Szyperska 14, parter; w godzinach: 7.30 do 15.30.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania, kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku dostępne są na stronie internetowej Programu: www.prow.umww.pl

„Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

 

­Zaproszenie na letni festiwal LGD do Chorwacji

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w trzecim międzynarodowym festiwalu lokalnych grup działania, który odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2015 r w miejscowości Biograd na Moru w Chorwacji. Podczas festiwalu przewidziano wystawę produktów wiejskich wzdłuż promenady nadmorskiej. Festiwal da możliwość lokalnym samorządom, operatorom turystycznym, małym i średnim przedsiębiorstwom, artystom i rodzinom rolników zaprezentowania swoich produktów i usług bezpośrednio przed 15 tysiącami turystów. W zeszłym roku w wydarzeniu uczestniczyło 400 osób reprezentujących 66 lokalnych grup działania, w tym 11 LGD z zagranicy, tj.: Słowenii, Polski, Czech, Włoch, Rumunii, Litwy, Węgier, Bułgarii, Hiszpanii, Macedonii oraz Bośni i Hercegowiny.

Zgodnie z programem, w załączeniu, organizatorzy zapraszają do udziału w warsztatach dotyczących wdrażania programu IPARD (Instrument Pomocy Przedakcesyjnej Unii Europejskiej) – drugi rok realizacji oraz dotyczących tworzenia lokalnych strategii rozwoju na okres 2014-2020.

Szczegóły dotyczące ekspozycji produktów należy przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego, w załączeniu.

Zainteresowani udziałem w festiwalu proszeni są o zgłaszanie się do organizatora LGD LAURA na adres poczty elektronicznej: . lub pod numer telefonu: 00385 23 384 549.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsce termin zgłoszenia upływa 22 maja 2015 r. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem z festiwalu: https://www.youtube.com/watch?v=HJhBTlVKFD4

Tablice Informacyjne

 

Szanowni Państwo,
ponownie informujemy o konieczności odbioru tablic informujących o współfinansowaniu inwestycji ze środków UE wykonanych dla beneficjentów działań osi 3 i Osi 4 (Wdrażanie LSR w zakresie „Odnowa i rozwój wsi”) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wdrażanych przez Samorząd Województwa. Tablice informacyjne należy odebrać do dnia 08 maja br. w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ul. Szyperska  14,  lub zadeklarować odbiór tablic w tym terminie. Jednocześnie informujemy, że Beneficjenci, którzy nie odbiorą lub nie zadeklarują odbióru tablic informacyjnych ww. terminie będą je musieli wykonać we własnym zakresie.
W celu odebrania tablicy prosimy o wcześniejsze zgłaszanie tego zamiaru pod adresem e-mail: .

Podkategorie